topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 Den første uken i februar er World Interfaith Harmony Week. Kong Abdullah II av Jordans initiativ fra  2010 ble vedtatt i FNs generalforsamling og representerer en årlig oppfordring til verdens religioner om å samle seg om verdensfred denne uken i februar. Torsdag 6. februar deltok ledere fra 8 ulike trossamfunn i et program for fred i Syria og midtøsten.  

Moskeén  Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat i Oslo var vertskap for arrangementet som samlet over 60 deltakere inkludert fra flere ambassader.  Møtet ble åpnet med en resitering fra Koranen  av moskeéns egen imam Syed Nehmat Ali Shah.

Leder i UF Steinar Murud ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen for initiativet. Han viste til innledningen i UNESCOS konstitusjon som fastslår at kriger begynner i menneskets sinn og at det er her freden må begynne. Om noen skal være foregangsmenn for å fremme et fredelig sinnelag bør det være religiøse ledere, som alle bygger på hellige tekster om fred og kjærlighet. Om virkelighetens verden er annerledes , så var kvelden en mulighet til å vise noe annet.

d - Kopi.red

 

Åtte religiøse ledere var med å tenne lys for fred -  i Syria og midtøsten – etterfulgt av et kort budskap eller appell for fred.

Bhante Manirathana, leder for buddhistmunkene i Sri Lanka Tirasana Tempelet, minnet oss om at;

”den som søker fred, påfører ikke vold på andre, og vil være lykkelig både i denne verden og den neste”. Han avsluttet med en appell om fred i Syria og midstøsten.

Dr. Imam Zawar Hussain Shah Nagavi, fra shia moskeen Anjuman-e Hussaini, understreket at; 

”islam står for fred, vennlighet og kjærlighet. Allah er en Gud av kjærlighet, vennlighet og nåde. Vi ønsker fred i hele midtøsten, men hvordan kan det skje? Vi må finne årsaken til ufred og fjerne den slik at vi kan oppnå fred både i midtøsten og resten av verden”.

Pater og dominikanermunk Haavar Simon Nilsen fra St. Johannes menighet sang saligprisningen i Jesu bergpreken -en tekst som alltid har aktualitet:  

"Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres.  Salige er de som sørger, for de skal trøstes.  Salige er de tålsomme, for de skal arve jorden.  Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.  Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.  Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.  Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn".

gg cc  

Paramjit Singh fra Sikhtempelet på Alnabru, påpekte at;

”Gud er én, Hans Navn er sannhet, Han følger oss hele tiden, Han er uten form og er evig og overalt. Det er lett å glemme at Han følger oss. Men om vi lever med Gud vil våre veier være velsignet. Til de som lever med kjærlighet vil Han gi sitt lys og gjøre til et lykkelig folk”.

Imam Mehboob Ur Rehman fra sunni moskéen Islamic Cultural Center, snakket om at;

”Gud har kontroll over universet. I vårt solsystem går solen og månen går i sine faste baner. Men i vårt menneskelige system har vi byttet ut godhet med sverd og kjemper mot hverandre. Vi må aktivt vurdere hvordan vi kan skape fred overalt i hele verden!”     

Srigandaraja Thermelindjem fra Norges Hindu Kultur Senter, leste en tekst fra  Paramahanda Yogananda, som sa at;

”hele menneskeheten må bli som Kristus for å skape fred i verden. Da kan vi ha fred, ikke før. Så lenge vi tenker at vi er indere, amerikaner eller  engelskmenn,  så er vi adskilt. Vær mer stolt av at vi er skapt  i Guds bilde, istedet for å tenke på vår nasjonalitet. Mye krig og lidelse kan unngås om vi slutter å tenke på forskjellene og i stedet lære å elske alle, uten fordommer”.

Imam og representant for sufi tradisjonen,  Nazir Akhtar fra moskéen Bazim Naqsbam uttrykte Guds og profeten Muhammeds ønske om at;

”de ikke ønsker krig, men fred. Men i vårt forsøk på være gode, ender vi ofte opp med konflikter. Vi må strebe etter fred og tilgivelse i forhold til hverandre. Min appell er at alle som skaper konflikter i stedet kan vise nåde. Alle ønske å leve i fred med hverandre. Mitt håp er fred!”

mm jj

Sogneprest i Den Norske Kirke, Grønland menighet,  Rune Behring var den siste til å tenne et lys for fred. Mens de åtte lysene brant,  avsluttet Behring med å sitere Jesu eviggyldige ord om å elske hverandre, inkludert  sine fiender.   

"Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere. Om noen slår deg på det ene kinnet, så by også det andre fram. Om en tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. Gi hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.  

Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt.... For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker".


I skinn av lysene som speilet seg i moskeens blanke bord, fulgte et minutts stillhet med tanker om støtte for fred i Syria og midtøsten.  Deretter fulgte to innlegg omkring situasjonen i Syria.

Hedda Langemyr fra Norges Fredsråd understreket det akutte behovet for fred for folket i Syria. Hun påpekte den viktige rollen frivillige organsiasjoner kan spille for fred. Å legge til rette for forsonende dialog mellom stridende parter er avgjørende for en fredelig løsning, som kan vare.  

Hun snakket videre om behovet for å bygge opp institusjoner og stater i post-konflikt områder. Men om man overser behovet for forsonende dialog så vil den nødvendige lojalitet i folket  ikke være sterk nok til at freden kan bli bærekraftig.

Langemyr er overbevist om at behovet for en slik forsoningsprosess er nødvendig for Syrias fremtid. ”Vi trenger en dialog. Selv om situasjonen i Syria er meget vanskelig så er det mulig med forsoning, men det vil ta tid”,  sier hun

e - Kopi

 

Stein Villumstad, generalsekretær i European Conference on Religious Leaders – Religions for Peace, minnet om at alle er ofre i Syria, ikke minst de sivile. Partene i konflikten er ofre for sin egen blindhet for galskapen i volden. Nabostatene er ofre for regional kompleksitet. Verdenssamfunnet er offer for en lammende maktbalanse og mangel på retning. Religioner er også offer  for sekterisk fanatisme og blir ofte brukt for å fremme en politisk agenda.

Det er lett å overse tegn til håp. La oss se etter slike tegn som kan overbevise oss om at det finnes løsninger. La oss lete etter energi og åndelig styrke i egne religiøse tradisjoner som viser alternative veier til sameksistens!

Initiativet til  World Interfaith Harmony Week kom fra Jordan i midten av midtøsten. Prins Gazi og kong  Abdullah hadde en visjon at om at selv én av 52 uker i året kan gjøre en forskjell. La oss sammen med dem føre visjon videre til de resterende 51 ukene. Interreligiøst samarbeid kan lede til  harmoni!

f - Kopi a - Kopi

Som kulturelt innslag ble to dikt for fred fremført. Møteleder leste Tor Johnsons dikt ”Unborn God”, som uttrykk for den gode lengselen vi alle har i oss, men som ofte stenges inne i verdens kulde.

A seed lies in the heart.
The heart is cold as ice.
The seed – it is your hidden dream 
of Paradise.

But ice will melt in fire.
Oh fire burn on then!
Life breathes joy and gladness into
All honest men.
Toward a Holy Place
In earthly garb we plod.
Life is ever yearning for An unborn God.

Den israelske ambassadøren til Norge Mr. Naim Araidi har en mangfoldig bakgrunn både som arabisk og Druze og professor i litteratur og ikke minst poet. Presse Offiser fra ambassaden Beate Mikkelsen leste hans dikt; ”And many nations” 

And many nations shall come there and speak
and I shall be among them,
a man who bears to men a poem.
And they shall beat their swords into ploughshares
sometimes bearing spears sometimes hymns
and I shall be among them,
a man who bears to men a poem.

Enemies are sometimes friends
and the vigor of the horses raises the value of the rider –
soldiers dead in battle are fallen forever
and the entire life of peace
is due to those awful deaths –
but poets in their life and death remain but poets
and I shall be among them,
a man who bears to men a poem.

Steinar Murud avsluttet med å takke alle deltakere for bidrag i denne markeringen for fred, i World Interfaith Harmony Week. Selv om en markering i Oslo ikke løser den aktuelle krisen så vil ethvert lys som tennes bidra til å vinne over mørket.

_______________________________________________________________________________

 

World Interfaith Harmony Week is an annual event to be observed during the first week of February starting in 2011.
 
World Interfaith Harmony Week was proclaimed by the General Assembly in resolution A/RES/65/5 adopted on 20 October 2010. In the resolution, the General Assembly, points out that mutual understanding and interreligious dialogue constitute important dimensions of a culture of peace and establishes World Interfaith Harmony Week as a way to promote harmony between all people regardless of their faith
 
Recognizing the imperative need for dialogue among different faiths and religions to enhance mutual understanding, harmony and cooperation among people, the General Assembly encourages all States to support during that week the spread of the message of interfaith harmony and goodwill in the world’s churches, mosques, synagogues, temples and other places of worship, on a voluntary basis and according to their own religious traditions or convictions.

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside