5431-jordan-conference 17Hele verden er kjent med de ubeskrivelige forholdene for folk i Syria og er samtidig ute av stand til å finne en løsning. UF samlingen i Jordan i midten av oktober samlet drøyt førti deltakere fra ulike sektorer til en konsultasjon for å diskutere krisens ulike sider. En resolusjon med adresse til både FN, politiske- og religiøse ledere, samt til ledere i frivillige organisasjoner, ble utarbeidet….

Les mer...
Les også om oppfølgingen i Jerusalem...