topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!Religion er ment å vise en vei til Gud og fred, men i virkeligheten har vi sett mange konflikter mellom religioner. Dette er et paradoks om man tenker på Gud som en god Gud. Hvilken rolle spiller Gud i utviklingen av en fredelig verden? Er tro på Gud et nødvendig ”fredskonsept”? Kan vår tro på Gud gjøre drømmen om en fredelig verden til virkelighet?

DSC 0176

                                            Forsamling, panel og munkene

Temaet ”Gud og fred” ble diskutert på møtet i Wat Thai Buddhist-tempel på Kløfta, onsdag 2. oktober. Dagen var ikke tilfeldig valgt. Den 2. oktober er Gandhi-dagen. Det at Mahatma Gandhi fant inspirasjon i åndelige prinsipper fra sin tro, i sin tjeneste for et fritt India, gjør ham til en god rollemodell for alle troende.

Møteleder, Steinar Murud, ønsket velkommen og påpekte at arbeidet for verdensfred burde være høyt prioritert hos alle troende. Det er en del av ens sosiale ansvar.

Pulendran Kanagaratnam, fra Norges Hindu Kultur Senter, sa at Gud er overalt. Vi lever alle av Guds energi og velsignelse. Han kjenner oss og er med oss. Selv om vi bruker forskjellige gudebilder i tempelet, så er Gud selv usynlig og uten form. Tempelet er en bolig for Gud og åpent for alle.
For å leve gode liv må vi tenke, snakke og handle riktig. Og alltid unngå handlinger som kan være til skade for andre.

DSC 0169 DSC 0188

                              Wat Thai tempel                                                 Tempelets munker

Gee Kanoknapat Suksong, styremedlem i Wat Thai Norge, åpnet med å forklare Buddhas rolle. Buddhister respekterer Buddha, men tilber ham ikke. Buddha er et forbilde, men ikke Gud.
Buddhismen snakker lite om Gud, men den buddhistiske filosofen Buddhadasa Bhikkhu mente at det som tilsvarer gudsbegrepet i buddhismen er ”dhamma”, som betyr ”naturlov” eller ”virkelighet”. Hvis ”dhamma” er det som tilsvarer Gud, blir i så fall en slik ”gud” det høyeste, og noe som kommer til uttrykk gjennom naturlovene.

Å bygge fred forutsetter riktig moral, riktig motivasjon, riktig utdanning, riktig erfaring, riktig overbevisning, samt dialog og et åpent sinn. Det er selvsagt nødvendig å handle riktig for å bygge fred. ” Gud” er spesielt knyttet til etikk og moral.

Riktige handlinger kommer fra riktig innstilling, det begynner innenfra, fra et klart sinn. Meditasjon er en viktig metode for å skape et klart sinn, og for å skape balanse mellom sinn og kropp. Alle religioner og livssyn har et felles mål å skape fred. Bruk ressursene du har for å skape fred, sa Gee Suksong.  

DSC 0203 - Kopi DSC 0180

        Alex Boysen, Shahid Kahloon og Murud                             Kanagaratnam Pulendran

Alex Boysen fra Bahai samfunnet fokuserte på at vi er gått inn i et nytt stadium i menneskehetens utvikling. Vi står overfor nye utfordringer i denne tidsalderen og vi må bruke alle ressursene vi har for å nå målet. Fanatisme er et av de farligste hindre for fred.
Boysen viste til at religiøst sneversyn og sekteriske tankemønstre holder oss i et jerngrep. Han oppfordret til å holde fast ved det som forener, og at interreligiøs dialog er et riktig spor for å komme nærmere hverandre.
Boysen leste også utrag fra Bahá’í senterets appell til verdens religiøse ledere. http://www.bahai.no/374.0.html

Imam Shahid Kahloon fra Baitun Nasr moskéen på Furuseth, forklarte at Islam betyr både fred og underkastelse. Han nevnte at en forutsetning for fred er at mennesket underkaster seg Gud. Gud representerer universelle verdier, verdier som gjelder på alle steder til alle tider. Både fred i oss selv og i verden kan bare komme ved troen på Gud og et liv i kjærlighet til ham.

Gud er ikke bare araberenes eller muslimens Gud, men alle menneskers Gud. Det finnes intet folkeslag uten at Gud sendte en profet til dem. Men i dag mangler mange mennesker kontakt med sin Skaper, det er et problem. Uten Gud - ingen fred, konkluderte han.

Knut Holdhus, formann i Familieforbundet, sa at menneskeheten trenger et samlende punkt for å oppnå varig fred. Gud er et slikt sentrum. Vi er skapt i Guds bilde og vi må leve deretter. Vårt ansvar som mennesker er å leve slik at våre tanker, ord og handlinger er i harmoni. På det grunnlaget kan Gud være med oss og komme til syne i det vi gjør.
Selv om Gud har skapt oss, så vil han bare slippe til i den grad vi åpner for det.

Et spørsmål som ble stilt i den påfølgende kommentar-runden handlet om reinkarnasjon. Gee fra Wat Thai tempelet svarte at vi skulle fokusere på livet vi lever nå. Vi skulle streve etter å nå vårt mål her og nå. Vi kan finne fred og nå nirvana i dette livet.

DSC 0211 DSC 0214 - Kopi

                  Gee mottar "World Scriptures"                                  Holdhus med to av munkene

Som oppsummering avsluttet møteleder med et par sitater fra Gandhi som engang sa;

”det er ingen vei til fred. Fred er veien”. Og som utdypelse av dette sa han; ”du må være den forandringen du vil se i verden”.

Dette er ord som det er verdt å gjøre til et livsmotto enhver av oss.

Kvelden ble avsluttet med imponerende bevertning fra tempelet stab, fantastisk thai mat, omvisning i tempelet og gode samtaler mellom de 46 deltakerne på møtet.

Takk til alle munkene, nonnene, styremedlemmene og frivillige i Wat Thai tempel for forberedelsene som bidro til å lage en god ramme for arrangementet på denne Gandi-dagen.

DSC 0214 - Kopi 2

                             En del av deltakerene på Min Tro II - arrangementet

 

Report: Steinar Murud
Photo: Ole Toresen

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside