topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 Kampen menigheteshus var sted for markering av FNs fredsdag 19. september. Årets tema - utdanning for fred - var interessant fordi det handler om forebygging av konflikter. Hvordan formidle verdier som fremmer det FNs generalsekretær kaller "global citizenship"? Det er et spørsmål vi må stille om vi skal lykkes i å skape en global fredskultur

 

panelet

 kveldens panel

En av definisjonene på utdannelse sier at all erfaring som har en formativ virkning på hvordan vi tenker, føler eller handler kan betraktes som utdannelse.

Slik sett vil både oppvekstvilkår, medias påvirkning, kulturen vi lever i og skoleninstitusjonen, forme oss til de vi er. Kveldens panel med seks talere var sammensatt for å gi innsikt i hvordan formidling av holdninger som fremmer fred kan skje på alle disse ulike arenaene.

Knut Holdhus, formann i Universelt Fredsforbund (UF), ønsket velkommen ved å orientere om bakgrunnen for dagen og lese deler av Ban Ki-moons budskap for dagen:

-This year we are highlighting Education for Peace. Education is vital for fostering global citizenship and building peaceful societies.

I call on everyone – whether governments, parties to conflicts, religious institutions, community leaders, the media, academics, or civil society groups – to play their part. We must support peace education programmes, protect students and teachers from conflict, help rebuild schools destroyed by war, and ensure all girls and boys have access to a quality education that includes learning about resolving and preventing conflicts.

… let us resolve to learn together how to create a universal culture of peace.

talere

 innledere med ulik bakgrunn kommenter temaet "utdanning for fred".

 Første taler, leder i UF, Steinar Murud, presenterte fem prinsipper for fred. Han snakket om UFs visjon - én familie under Gud og fremhevet at menneskeheten har en felles opprinnelse, må bygge på felles universelle verdier, søke felles og gjensidig fremgang og i praksis leve slik en familie skal leve.

Stein Hardeng, tidligere generalsekretær i i Kirkens familievernkontor, snakket over tittelen ”Fred på mikroplan”. Hardeng kommenterte om hvordan gode relasjoner kunne bli formidlet og lært på familienivå. Det er lett å kreve, men spørsmålet alle bør stille er; hvordan kan jeg bidra for å skape fred? Den som har fred gir fred, sa Hardeng.

Professor Rune Ottosen, ekspert på fredsjournalistkk fra Høyskolen i Oslo og Akershus, delte verdifull innsikt i hvordan media kunne bidra i fredsprosesser. Måten media rapporter om konflikter kan påvirke utfallet. Han påpekte hvordan konfliktbildet lett kan hausses opp. Og tilsvarende hvordan dekning av fredsforhandlinger og ulike fredsinitiativ ofte overses.

Hatef Mokhtar, redaktør i The Oslo Times og forfatter av boken “The Red Wrath”, var opptatt av menneskerettigheter og fred. Disse verdiene går på tvers av alle kulturer og kan bringe oss sammen.

Seniorrådgiver i Norad, Helge Brochmann, tok opp en del praktiske erfaringer omkring spørsmålet ”Kan skoler bidra i fredsprosesser?” I mange tilfeller har det skjedd, men det er ingen automatikk i dette. Skoler alene leder ikke nødvendigvis til fred. Et viktig forhold er innholdet i skolen og undervisningen. Verdier som å skape tillit, toleranse og inkludering er sentrale parametere.

Direktør ved PRIO, Kristian Berg Harpviken, innledet over temaet ”internasjonal fredsbygging”. Han spurte; kan skikkelig utdanning trygge freden? Harpviken viste til at mange kriger har blitt satt i gang av mennesker med høy utdannelse. Han konkluderte med at en grunnleggende filosofi må ligge bak skolen og undervisningen som en viktig faktor for fredsbygging.

En rekke spørsmål og mange kommentarer fulgte etter innleggene. Avsluttende bevertning og forfriskninger skapte en fin ramme for uformelle samtaler mellom deltakerne.

kampen menighetshus hatef og murud

         Tradisjonsrike Kampen menighetshus                                  Mokhtar og Murud

 

 

 

Tekst: Steinar Murud
Foto: Ole Toresen

 

 

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside