topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 Dette var et felles svar fra deltakerne i panelet på Min tro-konferansen torsdag 29. august 2013.

Arrangementet fant sted i moskéen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat på Grønland i Oslo. Representanter fra den katolske kirken, sikhsamfunnet, adventistsamfunnet, familieforbundet og islam deltok i panelet. 

Under temaet ”tanker om Gud - i forkjellige religioner” bidro deltakerene med refleksjoner ut fra sitt religiøse perspektiv.

panel

                                                                   kveldens panel

Moskeens styreleder Ghulam Sarwar ønsket velkommen med ordene:

-vi setter stor pris på at dette arrangementet kan være her i vår moské. Vår profet Muhammed (fvmh), sa; ” min moské er åpen for troende fra andre religioner”

Deretter velsignet imamen møtet med resitasjon fra Koranen.

Isabel Hillestad, informasjonsmedarbeider i Caritas, snakket om vår lengsel etter Gud og at vår gode natur vitnet om Gud. Gud har skapt oss for å elske oss, og vi er skapt for å elske ham. Vi er skapt for et fellesskap med ham. Vi er skapt i Guds bilde som gode vesener. Denne gode stemmen er i alles hjerter og gjør oss alle til moralske vesener. Jesus viser oss Guds kjærlighet.

Loveleen Kaur, fra sikhtempelet på Alnabru, påpekte at Gud er én, han har skapt alt og er tidløs. Gud har ikke bare skapt alt, men bor i denne verden, er med oss og i oss. Vår oppgave er å hjelpe hverandre. Våre liv og vår fremtid bestemmes av hvordan vi lever i overensstemmelse med denne oppgaven. Himmel eller helvete er ikke steder vi blir sendt til, men det er noe vi skaper selv, gjennom vår egen livsførsel. Å leve i tjeneste for andre skaper en himmel, mens å leve på bekostning av andre leder motsatt vei.

Knut Holdhus, styreleder i Familieforbundet, snakket om Gud som skaper, utenfor tid og rom, og at han designet den fysiske verden før han skapte den. Holdhus snakket om Guds energi som alt det synlige er sprunget ut ifra, men påpekte samtidig at det mest sentrale med Gud er hans hjerte. Ut fra kjærlighet ble mennesket skapt, i et forhold til Gud som foreldre - barn.

sarwar hillestad DSC 0819 - Kopi DSC 0830 - Kopi liseth DSC 0828 - Kopi

Paul Oddvar Liseth, fra adventistsamfunnet, sa:

-Gud har skapte hver eneste en for en høyere hensikt. Og Gud arbeider både i historien i våre liv. Gjennom bønn, tilbedelse og meditasjon kan vi nå Gud. Jeg mediterer hver morgen for at Gud kan slippe til. Vær villig til å gjøre det Gud vil at du skal gjøre. Jesus og Den hellige ånd er sentralt. Blir du ledet av Guds ånd, gjør du ikke gale gjerninger.

I kommentarrunden ble det stilt spørsmål om vi snakker om samme Gud. Vi snakker om Allah, Jehova eller Gud, og vi har ulike ritualer i vår tilnærming til Gud. Tilber vi ulike guder eller snakker vi om ett og sammen vesen, men som tilbes på ulik måte?

Hver og en konkluderte med at vårt univers bare kan ha én felles opprinnelse og dermed én Gud. Noe annet er utenkelig.

Det er et enkelt svar på et enkelt spørsmål. Men om denne oppfatningen kunne få bred aksept blant verdens kulturer så ville det være et fundamentalt skritt på vei mot at menneskeheten kunne leve sammen som en global familie, under en felles gud.

publikum

 

Møteleder, Steinar Murud, avsluttet med et sitat fra en tale fra ”Assembly for Worlds Religions” fra 1985, der Fredsforbundets grunnlegger sa:

-religioner skulle være mer opptatt av Guds vilje for verden enn av egen individuell frelse og velferd. Så vidt jeg vet er ikke Gud sekterisk eller opptatt av detaljer i doktriner. Vi skulle fri oss fra teologiske konflikter og samle oss om levende kommunikasjon med Gud. Ii Guds hjerte er det ikke diskriminering basert på hudfarge eller nasjonalitet. Gjennom interreligiøst samarbeid kan vi kan vi sammen nærme oss en fredelig verden.

En omvisning i moskeen, som for øvrig er skandinavias største, etterfulgt av god bevertning avsluttet kveldens program.

visning DSC 0867 - Kopi

                      omvisning i moskeen                                                      avsluttende bevertning

 

Referat: Steinar Murud
Foto: Ole Toresen

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside