topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 Like før innsettelsen av Sør Koreas første kvinnelige president; Park Geun-hye, og i en periode med økende spenning mellom de to Koraene, ble the UPF World Summit 2013 i Seoul, arrangert fra den 22. - 24. februar.

wide-1T0A5595
Delegatene ved åpningen av the World Summit på Sheraton hotel i Seoul 23. februar. Foto: UPF

Forholdene mellom Nord- og Sør Korea har aldri vært godt, og har nå kommet faretruende nær et kokepunkt. Derfor var det både overraskende og håpefullt å se hvilke gaver nordkoreanske myndigheter sendte til Dr. og fru Moons* bursdag, som var bare noen dager tidligere.

Gavene ble overrakt ved en bankettlunsj dagen før the World Summit 2013 begynte. Gavene besto av to hundevalper av en spesiell koreansk rase; en hann og en hunn. Begge oppkalt etter hjemstedene til henholdsvis herr og fru Moon. Hvalpene ble trillet inn i en liten babytrillevogn og vakte tydelig begeistring.

Hvorfor sende slike gaver til et område som President Kim Jung Un har truet med å utslette? La oss håpe at retorikken forblir retorikk og at gaven representerer noe menneskelig, og et håp midt i alvoret.

The World Summit 2013 samlet statsledere, statsoverhoder, førstedamer og eksperter fra en rekke land til samtaler om fred, sikkerhet og utvikling, i verdens ulike regioner. En lystenningseremoni med representanter fra verdens religioner åpnet konferansen som samlet 800 deltakere fra 91 nasjoner.

 MG 7437Lystenningsseremoni med religiøse ledere åpnet the World Summit 2013. Dr. Marcus Braybrooke fra World Congress of Faith til høyre. Foto: UPF

-Fred og sikkerhet er velsignelser fra Gud og det er avgjørende å bruke alle tekster som kommer fra Gud og ta vise og modige skritt for å etablere varig fred og sikkerhet, erklærte H.E. Mohammad Karim Khalili, visepresident i Afghanistan, idet han som første taler åpnet runden med talere fra statslederene.

Malis førstedame Mintou Doucoure Traore, uttrykte sin bekymring over at den nordlige delen av hennes land ble brukt av terrorister og til narkotika trafikk. Som en følge av dette ble mange mennesker fortrengt og utsatt for de alvorligste overgrep. Hun takket for Frankrikes intervensjon, og støtte fra nabostater og venner av Mali. Hun appellerte i menneskehetens navn om støtte til at Mali kunne finne en vei ut av det farlige uføret det er i.

DR Kongos informasjonsminister Lambert Mende Omalanga, rapporterte med glede om at det internasjonale samfunnet nå gjør noe med de urolige forholdene i østre Kongo. På denne dag lanserte den Afrikanske Union en plan i i Addis Abeba om å hjelpe nabonasjoner å trygge sikkerheten i denne regionen, fortalte han.

Egypts viseutenriksminister Hisham Badr, delte sin innsikt om den siste tids utvikling i sitt land. Ran Cohen, fra nabolandet Israel og tidligere Knessetmedlem, mottok applaus når med sin kommentar -det er vanskelig å forestille seg for andre hva det betyr for en israeler, å kunne sitte sammen med noen fra øst Jerusalem og kunne møte imam Murad fra Jordan og mennesker fra Egypt og Iran. UPF gjør dette mulig! Jeg ønsker verken iranske bomber i Jerusalem eller israelsek bomber i Iran.

Han omfavnet sin parter i panelet Dr. Hamdi Murad som nettopp hadde kommet med en følelsesladet appell for en løsning på Palestina problemet. I spørsmål- og svar-sesjonen ble det kommentert at 75 % av både palestinere og israelere ønsker en tostats løsning, ifølge en meningsmåling, men igjen og igjen velges politikere som ikke deler denne oppfatningen.

Khalili-7656 Traore7921 Budimir MG 7688

F.v. Afghanistans visepresident Mohammad Karim Khalili, Malis førstedame Mintou Doucoure Traore og President i Bosnia-Hertzegovina Zivko Budimir. Foto: UPF

Andre talere snakket om den vanskelige overgangen fra kolonitid til uavhengighet. Statsminister Morgan R. Tsvangirai fra Zimbabwe sa: -de mange utfordringene våre unge nasjoner møtte på den tiden gjorde det vanskelig for dem å kaste fra seg byrdene fra fortiden. Han rapporterte at Zimbabwe med hjelp fra internasjonale organisasjoner, som den Afrikanske Union, er i ferd med å komme ut av en periode med ustabilitet og at de har laget utkast til en ny grunnlov, med et nytt verdisystem, inkludert utviklingen av et system med maktfordeling og kontroll.

President Manuel Serifo Nhamadjo fra Guinea-Bissau, beskrev en langsom utviklings prosess i den Vest Afrikanske regionen, etter fem århundrer med portugisisk koloniherredømme, men uttrykte samtidig sin sterke tro på Gud og håp om en god fremtid for hans land.

På den andre siden av vår klode, i en region normalt oppfattet som idyllisk, beskrev Bronwyn Noda Lilo, kona til statsminister på Solomon øyene, en tid med konflikt mellom folkene på de to største øyene. Kvinnene på øyene har slått seg sammen i et forsøk på roe ned konflikten som begynte i 1999. Mange av talerene har vært i fronten for å bygge gode forbindleser med sine naboer .

Statsminister Hashim Thaci fra Kosovo, rapportere om sitt nylige møte i Brüssel, der han møtte Serbias statsminister Dacic, sin tidligere motstander. Idag under ledelse av EU og støttet av USA har de møttes fem ganger med en forsikring om at Serbia anerkjenner realiteten på bakken. Han beskrev den gradvise prosessen for Europas nyeste stat. Og la til at på bakgrunn av tidligere forbrytelsene hans folk var utsatt for ”… vil jeg møte hvemsomhelst og hvorsomhelst for å sikre at vårt folk kan fokusere på utvikling, vekst, både for våre familier og for vår økonomi”.

Bosnias President Zivko Budimir, refererte til sin tidligere rolle som kroatisk general under krigen på Balkan. Etter å ha henvist til visdom fra de greske filosofer og FNs menneskerettighetserklæring, konkluderte han med et sitat fra en kjent nobelprisvinner fra Balkan Moder Teresa som sa at ”Kjærlighet begynner i hjemmet”.

Tidligere general Dong Won Lim fra Sør Korea snakket det langvarige uføret på den koreanske halvøya og bekymringen over Nord Koreas atom prøvesprengninger. General Dong var gjenforeningsminister under president Kim Dae-jung og poengterte viktigheten av å normalisere forholdene, det kan stabilisere fredsprosessen. Vi må gjøre det vi kan for å redusere spenning og han uttrykte håp til at den nyvalgte presidenten park, Geun-hye vil gjenoppta samtalene med Nord.

Dette håpet ble delt av både den japanske ambassadør Tetsuya Endo, (tidligere Ambassador in Charge of Japan-North Korea Normalization Talks), og Korea veteran fra USA Dennis Hastert, (Former Speaker of the US House of Representatives) som benyttet anledningene til å berømme den formidable utviklingen Sør Korea har vært igjennom.

The World Summit 2013 bidro til nye forbindelser mellom verdens ledere. Konsultasjonene bidro med nye impulser for fred. I den urolige tiden Korea og verden er i, fikk The World Summit god dekning i koreanske media.

Se mer på http://worldsummit2013.org/

*Dr. Sun Myung Moon og hans kone Hak Jan Han Moon er grunnleggere av Universelt Fredsforbund. Dr. Sun Myung Moon gikk bort i september 2012 og hans kone leder arbeidet videre. De har forøvrig begge bursdag på samme dag, 6. januar etter solkalenderen. Ifølge månekalenderen falt det på den 16. februar i år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside