topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!Religiøse ledere, politikere, journalister og ledere fra frivillige organisasjoner deltok i Middle East Peace Initiativ fra 24. til 29. august. Gjennom fact-finding turer og konferanser ble deltakerene, ved selvsyn, bedre kjent med situasjonen i regionen. Mange knyttet nye kontakter og ble kjent med nye initiativ for å bygge fred. I tillegg til undertegnede deltok to religiøse ledere fra Norge.

En delegasjon på 55 europeiske ledere deltok på The Middle East Peace Initiative - MEPI, fra 24. til 29. august. Fra norsk side deltok leder i Islamsk Råd i Norge; Senaid Kobilica, rabbiner i Det Mosaiske Trossamfunn; Joav Melchior og leder i Universelt Fredsforbund; Steinar Murud.

Gruppen ellers besto av politikere, religiøse ledere, tidligere statsoverhoder, journalister og ledere av frivillige organisasjoner.

Initiativet er det 4. i rekken som Universelt Fredsforbund har arrangert i år og det er planlagt to til, før årets slutt. Siden MEPI startet i mai 2003 har vi arbeidet for å bringe forståelse, bidra til dialoger og forsoning, og styrket inititativ som fremmer forsoning.

Blant de som ønsket oss velkommen var biskop Riah av Jerusalem. I en spøkefull tone ønsket han oss velkommen til the "wholy land", landet med mange hull, etter alle voldshandlingene. Han ønsket oss velkommen til å se selv og dele med andre når vi kom hjem.

F.h. Biskop Riah, M.Jenkins(UF-USA), Robin Marsh (MEPI-UK), S. Murud og Fru. RiaBlant venner

Briefing i Betlehem:
Lørdag 25.august, startet i Betlehem med besøk på Caritas Baby Hospital. Sykehusets PR-leder sa vi skulle føle oss hjemme og ikke som inntrengere når vi vandret rundt på sykehuset, fordi folk i Betlehem har vanskeligheter med å reise og treffe andre og er svært takknemlig for interessen fra tilreisende. Han forklarte om det store behovet for sykehuset og om periodevise vanskeligheter med driften, som i stor grad er avhengig av frivillige økonomiske givere.

Dr. Mustafa Bargouti fra palestinske myndigheter, tidligere samferdselsminister og tidligere presidentkandidat, ga oss en presentasjon av situasjonen i palestinske områder. Bargouti uttrykte sin takknemlighet over at en så stor gruppe fra Europa besøkte palestinske områder for å se selv. "Det er så komplekst at det ikke kan forstås på noen annen måte", sa han. Han introduserte seg som en person opptatt av menneskerettigheter og ikke-vold, og at hans kommentarer ikke var ment å skade noen. Han nevnte medias skjeve fremstilling og sa "jeg vil vise ting som dere vil se for første gang".

I tillegg til å vise hvordan det palestinske territorum stadig ble redusert snakket han om alvorlige hindringer på Vestbredden i form av muren og checkpoints. Han snakket om kontroll over vannforsyningen og om reduksjon i selvmordsangrepene som et resultat av palestinske anstrengelser i stedetfor et resultat av muren. Han snakket om hvordan den palestinske befolkningen blir ydmyket og nedverdiget og fratatt rettigheter. Han kom også inn på Oslo-avtalen og mente at en mangel ved den var at den ikke stoppet nybyggeraktivitetene. Hans strategi for fred var dialog og ikkevoldelige aksjoner med internasjonal støtte.

Ordfører i Beit Sahour; Hani Al-Hayek og viseordfører i Bethlehem; Georg Sa’adeh, deltok i lunsj med gruppen i Betlehem.

Vi besøkte også Betlehem Peace Centre og fikk en orientering fra Maxim Sansour, leder for Open Betlehem Campaign. Sansour viste i bilder, realiteten for mange mennesker i Betlehem.

Det var ellers satt av tid til sighseeing i fødselskirken.

MP David Andersson (UK) foran Caritas Baby HospitalOpen Betlehem-presentasjon i Betlehem Peace Center

Bereaved Family Forum (www.theparentscircle.org )
Historiene fra Bereaved Family Forum gjorde inntrykk. Den jødiske representanten og den palestinske representanten fortalte om hvordan de hadde opplevde tapet av henholdsvis datter og bror og om hvordan de gradvis hadde gjennomgått prosessen av sorg, sinne og endelig en erkjennelse om at nok er nok og at forsoning er eneste vei for å få slutt på volden.

Tel Aviv konferansen:
På Tel Aviv konferansen, søndag 26. talte en rekke fremstående personer fra Israel og ga delegasjon mulighet til se situasjonen fra et israelsk perspektiv.

Knessetmedlem general Dani Yatoum hadde et klart og tydelig budskap. Han snakket om behovet for fred og hvilke skritt som var nødvendige for å nå det. Han understrekte at Israel vil forbli en sterk militærmakt i regionen og gjennom det forhindre fremtidige konflikter. Han er tilhenger av samtaler med Syrias president Asaad og for å øke levestandarden for palestinere på Vestbredden. Han er tilhenger av en avtale med palestinske myndigheter som tillater en reform av deres styresett og deretter teste hvordan palestinske myndighetr kan styre enkelte byer forut for en endelig avtale.

Tidligere utenriksminster Shlomo Ben Ami ga en analyse av situasjonen. Hans senter; Toledo Peace Senter, var delsponsor til Madrid II-samtalene i januar iår.

Alon Liel, tidligere direktør i utenriksdepartementet, snakket om sine diplomatiske anstrengelser for å bygge fred med Syria.

Shapira Avital fra den israelsk fagbevegelsen talte om forholdene mellom den israelske og den palestinske fagbevegelsen, hun forklarte at relasjonene mellom de to partenes arbeiderbevegelse gradvis ble styrket etter sammenbruddet ved intifadaen i 2000.

Rafiq Halebi, kjent TV kommentator, snakket om behovet for like menneskerettigheter innenfor Israel.

Zvi Yehezkeli, kommentator med ansvar for den arabiske desken i TV-stasjonen, kanal 10, er populær blant unge israeleere. Han bringer nyheter som gir israelere en mulighet til å se at arabiske palestinere også er mennesker med samme behov som dem selv.

Ran Cohen MK, Nadia Hillou MK og Amir Perez MK deltok i lunsjen.

Heftige samtaler i Tel AvivImam Kobilica i bakgrunnen og rabbiner Melchior i forgrunnen på det Hebraiske Universitet

Martin Luther King III - "Realizing the dream"
"Realizing the Dream" (www.realizingthedream.org) er en organisasjon startet av Martin Luther King Jr’ sønn. Hans gruppe deltok på tre ulike aktiviteter. Det første var på en åpen konferanse på Truman Instituttet på det Hebraiske Universitet i Jerusalem. King snakket om sin fars ikke-voldsprinsipper og deres relevans for situasjonen i Midtøsten. Mange hadde store forventninger til hans tale og overøste ham med spørsmål etter innlegget.

Hans andre bidrag var på The Global Peace Festival i Jerusalem, der det sentrale temaet var at vi alle tilhører "én familie under Gud". Festivalen bød på mye musikk, både amerikansk gospelmusikk fra M.L.Kings gruppe og fra lokale artister. Uansett bakgrunn så fikk de forsamlingen til å svinge med og gi en forsmak på hvordan livet mellom mennesker kan være, i kontrast til realiteten i regionen.

Kings tredje bidrag var ved et hjelpeprosjekt for ungdom i Betlehem sammen med Charles Phillip, den internasjonale presidenten for Service for Peace (www.serviceforpeace.org)

Martin Luther King lll på Truman InstituttetRepresentanter fra Shariadomstolen på forum for religiøse ledere

Forum for religiøse ledere
Denne delen av programmet tok sikte på hva religiøse leder kan gjøre for å bidra til forsoning. Mikeal Jenkins, leder for den amerikanske delegasjonen, understrekte at man ikke skulle undervurdere betydningen av enhet mellom religiøse ledere. Han mente det var en forutsetning for fred. Et høydepunkt på forumet var deltakelsen av 4 representanter fra Shariadomstolen. En delegat fra Ramallah snakket om betydningen av "fredsopplæring". Han viste til en liten bok med essensen av Martin Luther King jr. filosofi som de hadde fått godkjennelse fra myndighetene til å bruke i den videregående skolen (www.peacelines.com) Imam Kobilica snakket om viktigheten av dialog mellom religiøse ledere og det sekulære samfunnet, representert ved politikerene.

Yad Vashem
Holocaustmuseet Yad Vashem er en viktig påminnelse om folkemordet på jødene. Det har hendt før at enkelte deltakere ikke har villet delta på dette besøket. Denne gangen var rabbiner Joav Melchior med og flere muslimske deltakere satte pris på hans kommentarer underveis.

Jerusalem konferansen "Middle East - the broader view"
fant sted tirsdag 28 august og ble åpnet av Jerusalems biskop em. Riah Abu-El-Assal. Han ble etterfulgt av Oded Ben Haim, direktør i utenriksdepartementets avd. for palestinske forhold. Deretter talte Ephraim Sneh, fhv. viseforsvarsminister og Ehud Ya’ari, kjent kommentator fra Israels TV, kanal 2.

Sightseeing:
En av deltakerene sa "ikke undervurder betydningen av sightseeingen". Denne delen av programmet bidro sterkt til å bygge bånd mellom deltakerene. Vi opplevde hellige steder, red på kameler, badet i Dødehavet og besøkte verdens eldste by, Jeriko. Felles opplevelser gir sterke inntrykk og bidro til å skape vennskap mellom de forskjellige deltakerene i delegasjonen. I tillegg til factfinding-turene og konferansene bidro disse opplevelsene til å knytte bånd til både de andre delegatene og til Midtøsten, samtidig som det styrket vårt engasjement for fred og forsoning.

Parlamentsmedlem fra Albania i FødselskirkenF.v. S. Murud, S. Kobilica og tidl. president i Bosnia på tempelplassen

Flere bilder se album: http://picasaweb.google.no/steinar.murud/Mepi078

Referat og foto: Steinar Murud

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside