topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!60 mennesker fra frivillige organisasjoner, religiøse samfunn, universitet og Storting var samlet til kveldskonferanse, med det høyaktuelle temaet familieverdier, 29. november 2007. Konferansen som ble arrangert i moskéen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat var et samarbeid mellom moskéen og Universelt Fredsforbund.

 

Fredskvelden samlet 50 deltakere på Amatisenteret for å markere det enkle, men fundamentale prinsippet , at fred begynner med en sinnstilstand.

Møteleder åpnet med å forklare at fred er når to blir ett. Han påpekte at for å nå vårt overordnede mål med global fred må vi legge andre uenigheter til side og arbeide i allianse med hverandre. Han nevnte viktigheten av å ha en visjon for global og varig fred. Det er en forutsetning for oppnå det. Noen tviler, men der det er vilje så finnes det også en vei.

Øystein Fjær fra Bahai-samfunnet bekreftet i sin åpningstale at fred er en sinnstilstand. Politikere kan lage både lover og resolusjoner, men sann fred kommer først når menneskene lever i fred og forsoning med seg selv og sine omgivelser.

DVDen "Peacemakers" presenterte Universelt Fredsforbunds arbeid i Europa.

Innlegg om fredForsamlingen

Fahim Naheem fra Internasjonal Helse og Sosial Gruppe sluttet seg til oppfatningen om at global fred er mulig. Fred må starte i menneskets sjel og strømme videre ut til våre omgivelser. Som personlige verdier for fred nevnte han ydmykhet, respekt, toleranse og tillit. Han nevnte kjærlighetens betydning og han understreket familien som en institusjon for å utvikle dette. Han avsluttet med å minne oss om hvor viktig det er å være takknemlig og takke Gud for det vi har.

Knut Holdhus leste utdrag fra dr. Sun Myung Moons fredsbudskap. Han fremhevet Universelt Fredsforbunds oppgave i å bygge den verden som Gud så for seg allerede i tidenes morgen. Han oppfordret oss alle til å bidra til dette. Han snakket om Guds sorg over den lange historien av konflikter vi har opplevet for å komme dit vi er i dag. Han snakket også om den nøkkelrolle familien spiller for å gjøre menneskeheten til én familie.

Japansk sang innledet den norsk-japanske søsterskapseremonien. Flere vennskapsbånd ble knyttet mellom oksidenten og orienten, mellom øst og vest.

SisterhoodSisterhood ll

En minikonsert med Stian og Victor som avsluttet med allsangen "If life were gracious enough" skapte begeistring i salen.

Murud avsluttet med at et sant fredsperspektiv er å se helhetlig, globalt; se verden fra Guds synspunkt. Han mente diagnosen på menneskets åndelige "sykdom" er at vi har vært avskåret fra dette perspektivet. Strategien blir derfor å gjenvinne dette tapte forholdet til en kjærlig Gud og han kalte dette en sann fredsstrategi.

Han hentet fram tekster fra ulike religioner som skisserer hvilken vakker verden vi kan ha når Gud bor i vårt indre. "Guds bolig er blant menneskene, han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne..."

Med en slik bevissthet vil en kultur av trygghet, vennlighet, hjelpsomhet, utviklig og vekst, nødvendigvis vokse frem. En hyggelig konsekvens av en slik kultur vil være at de sosiale problemer vi opplever i dag, som kriminalitet, rusproblemer, omsorgsvikt, vold, familieoppløsning med mer, vil finne si naturlige løsning.

MinikonsertSosialt samvær

God tid til sosialt samvær med bevertning ble satt pris på av deltakerene .

Referat: Steinar Murud
Foto: Ole Toresen 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside