topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!Ungdom-fred Over 40 unge mennesker var samlet til konferansen "Ungdom, fred og fremtid", på Amatisenteret 15. april 2008. Ungdomsledere fra forskjellige organisasjoner ga sitt syn på temaet. En rekke felles tanker ble formidlet om veien frem til både fred og lykke.

Amatisenteret var arena for ungdomskonferansen; "Ungdom, fred og fremtid", tirsdag 15. april.

Møteleder Nicholas Johansen, fra Universelt Fredsforbunds ungdomsgruppe, ønsket velkommen.

Gruppen Peace and Music åpnet med vakker instrumental musikk fra Iran. Tonene skapte en fredfull stemning i forsamlingen og var en god begynnelse på konferansen.

Første innlegg var ved Eivind Skjellum, ungdomsleder i Peace Point Foundation, med sitt innlegg "Forholdet mellom materiell velstand og indre lykke".
Skjellum hevdet at penger er som en ny religion for mange mennesker. Materiell velstand er blitt et mål i seg selv.
Istedenfor å bruke våre ressurser til sjelelig utvikling bruker vi mer tid på å tjene mer penger. Mange begraver seg i et slaveri til penger.
Samtidig lever vi i en kultur som på mange måter "ugleser" de rike, men vi ønsker penger likevel.
Både penger og sjelelig utvikling er viktig, men vi trenger balanse. Både penger og religion er viktige drivkrefter for samfunnsutviklingen
Lykke ligger ikke i jag etter penger alene, men å ha nok med penger og samtidig indre ro. Som en levende illustrasjon på indre ro ga Frode Karlsen en praktfull demonstrasjon av Tai Chi som en del av innlegget.

Velkomst med møteleder Penger og lykke
Tai Chi demonstrasjon Fred i vår tid

Sundeep Singh, fra Sikh-ungdommen, snakket om "Fred i vår tid".
Sundeep åpnet med påstanden; hvis det ikke er krig så er det ikke nødvendigvis fred - det kan likevel være både fattigdom og nød. Med dette åpnet han for at fred omfatter et minimum av velferd og livskvalitet.
Sundeep siterte fra Napoleon som skal ha sagt at "krig er naturlig" og han fortsatte med å legge til at den viktigste krigen foregår i vårt indre. Freden er ikke noe vi finner ute på gaten, men i oss selv. For å finne fred; ikke bruk kikkert, men speil, sa han. Freden må finnes i deg selv.
Å lære å legge bånd på seg selv og kontrollere egne tanker og følelser er viktig lærdom for unge mennesker.
Fred er mer enn en avtale på et A4-ark. Richard Chamberlain ropte stolt "peace in our time" idet ha vinket med avtaledokumentet. Året etter kom krigen.
Sundeep viste til lotus-blomsten som fra mørkt og skittent vann blomstrer skinnende hvit. Den kan være et bilde for oss alle. Vi må vinne krigen i oss selv hvis vi vil bidra til fred i verden. Fred i verden er avhengig av oss.

Ben Lorentzen bidro med et musikalsk innslag med to sanger før neste innlegg.

Musikalsk innslag Fred

Hera Syed Ali, fra Internasjonal Helse og Sosial Gruppe IHSG, snakket om "Fred". Hera sa at det er lett å starte en krig, men vanskelig å skape fred. Ønsker du fred så forbered deg på krig. Hun påpekte sterkt behovet for utdanning for å fremme en kultur av fred. Institusjoner bør lære bort fred.
Flere unge burde arbeide for fred. Utdanning er en søyle for fred. Vi har alle et ansvar for fred fordi fred begynner hos en selv. Våre tanker er viktige, vi må tenke positive tanker om fremtiden, avsluttet hun.

Thomas Johansen, fra ungdomsgruppa til Universelt Fredsforbund UF, snakket om "Familien". Han fremhevet familiens viktige rolle for å bygge et samfunn i fred. Familierelasjonene og forholdene i familien vil avspeiles i samfunnet. En blomstrende kultur bygger på blomstrende familieforhold. Johansen snakket om kjerne-verdier som; respekt, leve for andre (uselviskhet), om lagarbeid og om å ta eieransvar. Han snakket også om at vi kan utrette store ting, men vi må våge å drømme stort.

Familien Deltakere

Filmen Global Peace Festival, introduserte fredsfestival-inititativet til UF. Fjorårets største arrangementet var på Fillippinene. Gjennom konserter, konferanser, konkurranser og hjelpeprosjekter, der korps, skoler, politikere og kunstnere var mobilisert, ble håpet om at menneskeheten kan bli én familie under Gud demonstrert.

Leder i UF, Steinar Murud, fremhevet at dagens unge vil være morgendagens ledere. Derfor er det viktig at unge mennesker vokser opp med verdier. Murud mente at myndighetene har store ambisjon om å formidle kunnskap, men at formidlingen av verdier, holdninger, etikk og moral er svak.
Tidligere ble slike verdier formidlet gjennom religion, men i dagens samfunn blir religion stadig mer privatisert og samfunnet mer og mer sekularisert.
Ungdom med verdier er muligens samfunnets største kommende ressurs. Og han hevdet at å bruke ressurser på å lære ungdom å leve gode liv er et mer grunnleggende tiltak enn å reparere på de sosiale problemene vi har i vårt samfunn.
Han oppfordret deltakerene til å samarbeide om å finne veier for å bringe felles verdier ut av sine egne miljøer og ut i samfunnet. Han mente at et slikt samarbeid ville bli ønsket velkommen, at det var et stort "marked" for dette og ønsket lykke til videre.

Konferansen ble avsluttet med bevertning og sosialt samvær.

Avslutning

Om bidragsyterene:

Gruppen "Peace and Music" består av bl. a.:
Siavash Sangtarash; fra Iran. Politisk aktiv i Oslo SU, medlem i fylkesstyre og i etnisk likestillings utvalg.
Behrooz Jamshidi; også fra Iran. Studerer nå til mastergrad på Blindern.

Eivind Skjellum: Leder for Peace Point Youth Council. Grafisk designer. Jobber han med ulike bokprosjekter, trener jujitsu.

Frode Karlsen; Eivinds samarbeids-partner i PPYC. Aktiv KungFu-praktikant og trener ved Norsk Taiji Senter. Involvert i prosjektet; Martial Arts for Peace.

Sundeep Singh; Går siste år allmennfag på Oslo Katedralskole. Praktiserende Sikh og studerer Sikhismen.

Ben Lorentzen; Miljøarbeider; Arbeider med ungdom i aldersgruppen 14-18 år med atferdsvansker. Medlem av gruppen Brent som har gitt ut 2 CDer, 1EP, og en ny CD på vei.

Hera Syed Ali; Jobber i Internasjonal Helse og Sosial Gruppe IHSG.

Thomas Johansen; Studerer arkeologi på UiO. Mye erfaring med internasjonale, karakterbyggende programmer for ungdom i regi av UF.

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside