topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!LangesundBadLangesund Bad er et klassisk badehotell fra det 19. århundre, bygget i en tid da medisinske kurbad var høyeste mote. Med sine naturskjønne omgivelser i havgapet ut mot Skagerak, var stedet en perfekt ramme for European Leadership Conference, som samlet 70 deltakere fra alle kanter av Europa 8.-10. august. Hvilken ramme kunne være bedre for en slik mangfoldig sammensatt gruppe om temaet fred.

Referat fra "European Leadership Conference -
Leadership and Good Governance - Innovative Approaches to World Peace"
 

Gruppen på 70 deltakere representerte et mangfold av mangfold, både i alder og bakgrunn med representanter fra syd, nord, øst og vest i Europa, så vel som fra forskjellige religiøse tradisjoner og etniske bakgrunner. Atter en gang, ga mange uttrykk for hvor godt alle gikk sammen med stor varme og åpenhet.

En variert forsamling En variert forsamling II

Utfordringen med å finne gode flybilletter til Torp for alle gjorde at vi satte opp buss fra Gardermoen. Den tre timer lange bussturen som tok med mesteparten av gruppen ga tid til lunsj, romfordeling og innsjekking og til å bli nærmere kjent med hverandre.

Mer enn å finne politiske og ytre tiltak for fred er ELC en konferanse som søker for å finne de grunnleggende verdiene og prinsippene for fred. Konferansen presenterer forutsetninger for fred og et verdigrunnlag som fred må hvile på; enten vi snakker om i oss selv som individer, eller i vår egen familie, på nasjonalt nivå eller i verden som helhet. Mahatma Gandhis utsagn om at du må være den freden/forandringen som du ønsker å se i verden, røper mye av essensen i konferansen.

På lørdagen var det satt av tid for turgåing i Langesunds vakre skjærgård, svømming for de spreke eller hyggelig samvær på verandaen i praktfullt solskinn.

Samtaler på verandaen Turgåing i skjærgården

Minikonferansen på lørdag ettermiddag med temaet "Unity in Diversity - finding the way to harmony in a multicultural society", et tema som passet godt med norske myndigheters sterke fokus på mangfold, ga verdifull innsikt i hvordan vi kan bygge harmoni i våre samfunn.

Konferansen ble åpnet av Lars Rise, som med sin lokalkunnskap, ønsket velkommen og ga en interessant historisk beskrivelse av stedet.

Saleha Jaffer fra London, en ressursperson innenfor begrepet "Community Cohesion", ga et overblikk over hvordan dette begrepet har vokst frem, om ulike aktivteter og sine egne erfaringer fra London i samarbeid med politi og regjering. Hun nevte hvordan Community Cohesion har blitt et "buzz-word", at mange driver med det, men at UPF er best "in the market".

Dr. Bertens Kommentar fra publikum Svar på kommentar

Dr. Jan-Willem Bertens, tidligere Europa Parlament-medlem , snakket om internasjonale aspekter ved Community Cohesion. Om hvordan lokale begivenheter får internasjonale effekter og omvedt. Med utgangspunkt i sitt eget land Nederland, snakket han om forhold som truet prosessen og som bekymret ham i stor grad.

Alf Mønnesland, lektor, fokuserte på erfaringer som kan binde mennesker sammen gjennom temaet " Familyvalues - as the common factor in all cultures". Han viste til hvordan disse felles, universelle erfaringene kan bidra til å bygge bedre relasjoner og hvordan de kan være viktige for å skape en global familie.

Lørdagens kulturkveld bidro til å bringe deltakerene sammen gjennom et kulturelt "spleiselag". Fra klassisk fiolin og piano til yoga og gospel; fra arabisk sang til poesi og afrikansk dans ble kvelden en sann fest.

Klassisk fiolin fra tsjekkisk virituos Hindu dans
Gospelmusikk Smektende pianotoner

Presentasjonene fra Tim Miller (viseformann i UPF- Europe) over temaene: "Menneskeheten - som en familie under Gud", "Den åndelig og moralske dimensjon", "Familien som en skole i kjærlighet", "Årsaker til konflikter" og "Konfliktløsning" ble godt mottatt av forsamlingen. Presentasjonene viste en praktisk vei for hvordan fred kan bygges fra bunnen av og hvordan hver og en kan bidra. Kommentarene fra publikum viste at deltakerene må ha tatt til seg konferansens ånd, siden alle kommentarene viste at enhet kan finnes i mangfoldet.

Morgen-meditasjon Diskusjoner i god atmosfære
Tur i skjærgården Samtaler under måltidene

I sum var de tre dagene en god blanding av ulike elementer; kultur, presentasjoner, turgåing, og sosialt samvær i en perfekt ramme. Alt til sammen en opplevelse som brakte alle nærmere sammen, skapte relasjoner og ga inspirasjon til videre arbeid.

Nye fredsambassadører En mangfoldig forsamling

Om bidragsyterene:

Lars Rise:
.Tidligere stortingsmann for kristelig folkeparti

Ms. Saleha B. Jaffer:
.Advisor to the Ministry of Community Affairs
.Senior consultant for Community Cohesion and Regeneration
.Boardmemeber of Governors of King’s College Hospital
.Working in project with Metroplitan police and the government on reducing crime and extremism.

Dr. Jan-Willem Bertens:
.Fhv. nederlansk ambassadør
.Fhv. medlem av Europa parlamentet
.Tidligere talsmann for Innenriks Departementet i Nederland
.Formann i the "Dutch Institute of Multi-party Democracy".
.President i "the Institute of Migration Issues"

Alf Mønnesland:
.Ingeniør
.Lektor ved Holtet Videregående Skole
.Styremedlem i Universelt Fredsforbund

Tim Miller:
. Viseformann i UPF Europe

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside