topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!LundeEn kultur med fred er ikke bare i tråd med FNs resolusjoner, men er alle menneskers drøm og har alltid vært det, til alle tider. UFs lokallag i Lunde, Telemark, arrangerte en fredsfestival i Nomehallen lørdag 18. oktober som et bidrag til dette.

Etter inspirasjon og ledelse av Ester Wezel arrangerte ildsjelene i Universelt Fredsforbunds lokallag i Lunde en fredsfestival i Nomehallen den 18. oktober.

En god blanding av underholdning og taler skapte et stimulerende 7 timers program.
Mens elever fra 10. klasse hjalp til med musikk, lyd og praktiske ting så støttet foreldre opp med mat og matservering.
En utstilling ble organisert for å presentere de ulike organisasjoner som deltok.

Kveldens første taler, Benedicte Thiis, fra Bahai-samfunnet tok opp tanker rundt globalisering og én verden.

Benedicte Thiis Barbro Hegland

Taler nummer to, Barbro Hegland, fra Taikosenteret snakket om hennes erfaringer med flykninger. I en altruistisk ånd har hun hjulpet en rekke flykninger med sine traumatiske opplevelser.

International Relief Friendship Foundation, ved Roswita Johansen, introduserte prosjektet i Estland; om hvordan norsk overskuddsmateriell kom til nytte hos trengende estere.

Regine Müller demonstrerte Falun Gong som en vei til indre fred og avspenning.

Falun Gong, Regina Müller Helga Arntzen

Helga Arntzen fortalt levende om sitt prosjekt; Aktive Fredsreiser. Siden oppstarten i 1992 har 150 000 ungdommer deltatt på guidede turer til Auschwitz, for ved egne øyne å se hva som skjedde i vår verdensdel for bare noen tiår siden. At Norge i dag er blant de land i Europa med minst nynazister kan langt på vei krediteres hennes initiativ.

Magne Mølster

Ungdomspresten fra Lunde, Magne Mølster, delte interessante tanker med forsamlingen om fred. Han spurte er det fred i Norge. Riktignok er det ikke krig, men i kjølvannet av alle samlivsbruddene finnes mange konflikter. Det gjør at det fortsatt er mye å gjøre for å bygge fredelige relasjoner. De som burde få en pris, er de foreldre som investerer i sine barn og lykkes i å gjøre dem til gode samfunnsborgere.

Innimellom alle presentasjonene var programmet krydret med med variert musikk og god mat.

Johnny be good Visesang
Kristin Omnes, seljefløyte Torhild Nigar

Rock, seljefløyte, libanesisk tromming, viser og trekkspill var noen av innslagene.

En flott seremoni; Bridge of Peace, skapte vennskap mellom flyktninger og norske deltakere.

Tre nye Fredsambassadører ble utnevnt og fikk sine diplomer: Barbro Hegland og Gerd Aas fra Taikosenteret, for deres uegennyttige innsats for flykninger. Og Helga Arntzen for sitt enestående prosjekt; Aktive Fredsreiser.

Bridge of Peace.1 Fyrverkeri

Et praktfullt fyrverkeri avsluttet kvelden som hadde skapt mange nye vennskap og gitt inspirasjon til videre arbeid for en kultur for fred.

Foto: Ole Toresen
Referat: Steinar Murud

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside