topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!empaty2009Dagens ungdom vil forme morgendagens samfunn. Hvordan er engasjementet blant dagens unge? På hvilken måte engasjerer ungdom seg? Hvordan kan ulike programmer eller prosjekter være til hjelp for ungdom i en turbulent tid? 

 

 

Møteleder Nicholas Johansen ønsket forsamlingen velkommen.

Duoen Young Prayaz åpnet kvelden med et ungdommelig rappe-show. I karakteristisk stil rappet de fram sitt budskap om ungdomstidens vanskeligheter og foreldres bekymring.

Velkommen Young Prayaz
Forsamling Karakterutvikling

Irene Incerti, fra UF ungdom, snakket om temaet "Hva menes med karakterutvikling?". Hun forklarte prinsippene for hvordan å utvikle sin karakter. Hun snakket om forholdet mellom vårt sinn og kropp og om hvordan begge disse påvirker oss.

Innlegget ble etterfulgt av Ben Lorentzen som presenterte konseptet moralsk resoneringstrening; ART, et konsept som ble utviklet for å hjelpe ungdom med adferdsvansker. Han snakket om ulike nivåer av moral og om hvilke faktorer som utvikler oss oppover langs disse nivåene.
Han nevnte at "moral utvikles på samme måte som vi utvikles mentalt; gjennom utfordring. Med å utfordre menneskers moral på en ikke-moraliserende måte, og på en slik måte at man kan "uroe" tidligere oppfatninger, vil mennesket bevege seg fra et nivå til et høyere. Dette viser forskning på området".

En Tai chi demonstrasjon viste en alternativ vei for å utvikle sin karakter. Toan Jackie Nguyen demonstrerte ulike teknikker.

Ben Tai Chi
Skjæringspunkt mellom frivillighet og deltakelse Interessert forsamling

Per Christian Vollebæk valgte temaet "I skjæringspunktet mellom frivillighet og deltakelse". Han mente at ungdom er like engasjert i dag som før, men på en annen måte. De liker å være deltaktig i oppgaver, ikke bare gå inn i ferdige prosjekter, men bidra til å skape dem selv. På den måten føler de mer eieransvar for det de gjør og vil dermed vise en mer ansvarlig holdning.

Irene Incerti rapporterte fra Global Peace Festival som ble arrangert i London sist måned. Festivalen samlet tusenvis av mennesker til alt fra konferanser, fredsutstilling, kulturfestival og serviceprosjekter. Hun fokuserte på sin deltakelse i et serviceprosjekt der ungdommer fra mange bakgrunner arbeidet sammen.

Både Vollebæk og Nguyen ble overrakt diplom for sitt prisverdige engasjement for ungdom.

Sosialt samvær med bevertning; med julekaker, mineralvann og kaffe, avsluttet kvelden

Om talerene:

Nicholas Johansen; UF ungdom, psykologistudent ved UiO.

Irene Incerti; UF ungdom

Ben Lorentzen; ART instruktør og metodeansvarlig på Milepælen Ungdomshjem.

Toan Jackie Nguyen; fra Vietnamesisk Norsk Forbund, Tai Chi-instruktør

Per Christian Vollebæk; leder i "Ungdomsbølgen Mortensrud" et prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside