topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 Religiose-ledereReligion blir mye diskutert i disse dager. Ofte skapes det steile fronter mellom oss og de andre. Mange føler seg stigmatisert og ydmyket. Slike "dialoger" bidrar neppe til fredelig sameksistens. Arrangementet på Grand Hotel 17. mars samlet en rekke religiøse ledere om en felles visjon for fred, under mottoet én familie under Gud.

Interreligiøst fredsarrangement på Grand Hotel - én familie under Gud 

Arrangementet på Grand Hotel var et samarbeid mellom stiftelsen Dialog for fred og Universelt Fredsforbund. Arrangementet samlet mennesker fra mange ulike religiøse bakgrunner om en felles visjon for fred i det 21. århundre - én familie under Gud.

Hvis man vil sitere Martin Luther King jr. som sa "We must all live together as brothers [and sisters] or perish together as fools", så kan man knapt tenke seg et bedre parole eller fredsvisjon enn denne.

hindu dans quwali musikk
Ben Lorentzen religiøse ledere

Kulturelle innslag med Quwali-musikk, hindu-dans og norske sangartister varmet opp publikum. Religiøse ledere fra seks forskjellige religioner, kristen, islam, hindu, sikh, buddhist og brahma kumaris, sto ved siden av hverandre på scenen og åpnet møtet ved å formidle sin velsignelse for fred på kvelden.

Flere talere ga verdifulle kommentarer om fred:

Daniela Rapisarda fra Kirkelig Fredsplatform, ved Norges Kristne Råd, snakket om kvinners viktige rolle i fredsprosessen. Hun påpekte skjevheten i kvinners manglende representasjon i fredsarbeidet og hvor viktig forutsetning det er at kvinner blir mer synlige.

Generalsekretær Imran Shahid fra Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat (Norges største moské) hadde et interessant innlegg om islams bidrag til fred. Han påpekte viktigheten av indre fred. Han viste hvordan dette er en forutsetning for fred i familier og samfunnet. Han hadde også en interessant kommentar om jihad, der han understreket at vi skulle bruke vår energi til å bli et bedre menneske. Det er den type jihad vi trenger.

Daniela Rapisarda Imran Shahid Arne Sæverås

Arne Sæverås, leder i avdeling for fred og forsoning , i Kirkens Nødhjelp, snakket om religiøse lederes viktige rolle for å skape fred. Religion har et stort potensiale for fredsbygging. Han nevnte eksempler der raske endringer kunne skje ved å mobilisere religiøse ledere. Han påpekte at slikt samarbeid skaper mer troverdighet. Han var også inne på hvordan misbruk av religion er konfliktdrivende.
Tilslutt snakket han om visjonen én familie under Gud, der han presiserte at vi trenger ikke være ett, alle har et ståsted i sin religion, men vi kan samles på en felles plattform.

UPFs europeiske president formidlet sitt budskap om én familie under Gud på en måte som de fleste kunne gi sin anerkjennelse til. Han nevnte at før vi er kristne, muslimer, jøder eller buddhister, eller nordmenn, pakistanere eller koreanere, så er vi barn av Gud og medlemmer av hans evige familie.

Møteleder konkluderte med et sitat fra FNs andre generalsekretær, Dag Hammarskiold, som sa: "Uten en åndelig renessanse vil det ikke bli fred i verden."

I vår globale tidsalder er behovet for å stå sammen større enn noen gang før. Et slikt samhold må bygge på mer enn økonomiske eller materielle interesser. Som Hammarskiold antyder, er et åndelig fellesskap en forutsetning for fred. Visjonen om hele menneskeheten som én familie under Gud passer godt inn i denne sammenhengen.

Overrekkelse av diplom overrekkelse av diplom
200 gjester I evighet, Torhild Nigar

Sangen "I evighet", komponert og fremført av Torhild Nigar var en god avslutning på kvelden, som samlet 200 mennesker rundt en felles visjon for fred.

 

Imam Mehboob, President Song, Arne Sæverås To koreanere, Pres. Song og Mr. Lee

Tusen takk til alle som bidro, enten det var med innlegg, kulturinnslag eller som publikum.

Noen tilbakemeldinger fra deltakerene:

.
Det var godt å oppleve en visjon om en familie skapt av en felles Gud i går. Fine taler, positiv visjon mot fredelig verden og fine kultur innslag.
.
Det var et vellykket arrangement. Dere gjør en glimrende jobb. Jeg brenner også veldig for fred i verden og håper at jeg kan bidra enda mer enn jeg har gjort hittil. Du må gjerne bruke meg på forskjellige arenaer og er åpen for å jobbe enda mer med dette tema.
.
Ønsker dere lykke til videre med spennende arrangementer og håper å kunne delta i flere slike arrangementer i fremtiden.
.
Jeg blir rørt når jeg ser disse flotte bildene. Selvfølgelig er det utrolig mye bra integreringsarbeid som gjøres. Det er mye som er felles mellom mennesker, selv om de har ulik religiøs bakgrunn, MEN våre media og politikere er ikke alltid interessert i å få frem dette. Håper at jeg får med meg det neste arrangementet deres.
.
Vi setter stor pris på deres arbeid. Viktigste arbeid i dagens samfunn.
.
Hyggelig å treffe dere alle på det flotte og viktige fredsarrangementet. Det er viktig at vi kommer sammen i disse forandringstider for å forebygge og skape arenaer for dialog og forsoning.
.
It was so lovely to be there, so interesting and so important - the gathering of the leaders of different religions. I was so touched, so happy to see you working so strongly with this, in these days when many conflicts are happening in the name of religion. Religions normally come for peace , but human being as always.....
Also the lovely sweet daughter of my neighbour was so impressed and she thinks that the meeting was so good
.
Thank you so much for the invitation and for giving me the chance to bring up a theme that is very important to me.

 

Referat. Steinar Murud , Foto: Ole Toresen

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside