topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!sectsDette er tittelen på en ny og veldokumentert bok om religionsforfølgelse. Et interessant hovedpunkt er at denne forfølgelsen ikke alltid begås av ateister, men av andre troende i etablerte posisjoner. 40 års arbeid med temaet gjorde forfatterens foredrag meget interessant...

 

Professor Bertil Persson fra Sverige fascinerte og engasjerte sine tilhørere da han talte om sin nye bok "Religion, religionsfrihet og sektjakt". I en tidlig ferietid hadde en gruppe spesielt interesserte funnet veien til Amatisenteret torsdag 2. juli ifbm professor Perssons Norgesbesøk for å promotere sin bok.

Dr. Bertil Persson har i en årrekke vært professor ved University of Peace , tilknyttet UNESCO. Han har doktorgrad i teologi, er fortrolig med arameisk og ekspert på ulike kirker i Midtøsten. Han har skrevet en rekke lærebøker i religion og er ved flere anledninger blitt brukt som konsulent av svenske myndigheter i religiøse saker. Nylig har han vært en pådriver for at alle lærebøker i religion i den svenske skolen skal godkjennes av de trossamfunn og tradisjoner som omtales.

møteleder veldokumentert foredrag

Selv om vårt samfunn er blitt stadig mer sekularisert, må vi erkjenne at religion er en meget viktig dimensjon i vår verden i dag, og at det har vært en meget viktig dimensjon i historien. Nye kulturer har vokst frem rundt nye religiøse oppfatninger/åpenbaringer. I denne prosessen kommer Perssons bok inn som et meget viktig dokument. Boken dokumenterer fenomenet der grupper som i sin startfase blir forfulgt, selv blir forfølgere når de blir store og får makt. I tillegg til å være negativt for de forfulgte, har vi sett at samfunn som begrenser religionsfriheten og ytringsfriheten i virkeligheten graver sin egen grav.

I dagens debatt om religion og ytringsfrihet gir Persson et nyttig perspektiv. Han dokumenterer hvordan mange samfunn er blitt ofre for etablerte krefter. Persson snakker om hvordan dette skjedde i middelalderen i form av inkvisisjonen i kirkens regi. Han nevner som en kuriositet boken "Malleus Maleficarum" fra 1486 som var en håndbok for forfølgelse av annerledestenkende. Han skriver om hvordan pedagoger som Pezzalozzi og Comenius og astronomer som Galilei og Copernicus ble utsatt for de inkvisitoriske myndigheter.

Persson skriver om hvor Hitler hentet sine tanker om jødeforfølgelse fra. Og han skriver om religionsforfølgelse i etterkrigstiden og frem til i dag. Han nevner navn på både personer og institusjoner som har spilt en betydelig rolle i denne tvilsomme virksomheten.

Kanskje litt provoserende nevner han at kristendommen har konsepter som av mange oppfattes som monopoliserende på Gud. Han viser til hvordan disse oppfatningene oppsto og konsekvensen av dem i forhold til andre religioner og trosretninger.

Persson nevner også FNs menneskerettighetserklæring, som omtaler menneskeheten som et brorskap, noe som burde være ganske naturlig, men som ikke alltid fungerer. Han nevner også et hebraisk ord som Jesus brukte flere ganger; Shekinah, som betyr Guds nærhet eller Gud er i oss. Det er ikke alltid oversatt slik i Bibeloversettelser, men om vi kunne praktisere det, ville verden vært et bedre sted å leve. Vi har vokst bort fra begrepet at vi lever i Gud, men om vi kunne innlede det 21. århundre med at vi lever i Gud, ville fremtiden være langt mer lovende for oss alle.


­­­­­­­­­­­­­­­­­Bertil Perssons bok Fight against sects kan kjøpes av Universelt Fredsforbund ved å sette inn kr 250 på kontonummer 1644 21 54558. Send samtidig en melding om din bestilling sammen med din postadresse til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. . Beløpet inkluderer frakt.

Referat: Steinar Murud, Foto: Ole Toresen

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside