topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!Legacy of Peace 0106101. juni hadde mange mennesker funnet veien til Amatisenteret for å vise respekt til mennesker som har etterlatt seg en arv av fred. En spesiell seremoni med taler og kulturinnslag ga en spesiell ære til åtte utvalgte personer som har betydd mye for fred og positiv menneskelig utvikling. Seremonien samlet representanter fra ulike religiøse tradisjoner, Storting, ambassadører og frivillige organisasjoner.

En vakker sommerkveld 1. juni hadde mange mennesker funnet veien til Amatisenteret for å vise sin respekt for mennesker som har ettelatt seg en arv av fred. En spesiell seremoni med taler, bønner og kulturelle innslag viste en spesiell ære til åtte utvalgte personer som har betydd mye for fred og menneskelig utvikling. Seremonien samlet representanter fra ulike religiøse tradisjoner, Storting, ambassader og frivillige organisasjoner.

Legacy of Peace Ceremony

Foranledningen til arrangementet var UFs grunnleggers egen 90 års dag, der han uttrykte ønske om å ære minnet til mennesker som har betydd mye for fred og som har gått bort i løpet av de siste månedene. Kort tid etter ble en seremoni holdt i FN bygget i New York under tittelen " Honoring a Legacy of Peace Ceremony", der disse personene ble æret. se video

.FN ambassadør Heidi Annabi, som omkom i jordskjelvet i Haiti tidligere i år, sammen med 100 andre FN arbeidere.

.Tidligere president i Sør Korea; Kim Dae Jung, som fikk Nobelprisen i 2000 for sin solskinnspolitikk og som døde ifjor. I tillegg ble de 46 omkomne fra marineskipet Cheonam, som ble senket nylig, hedret.

.General Alexander Haig jr. , ansvarlig for FN invasjonen i Incheon for 60 år siden, ble hedret for en operasjon som reddet Korea fra kommunistisk okkupasjon.

.Indonsias fhv. president Abdurrahman Wahid for sin innsats for dialog og forsoning.

I tråd med UF filosofi er døden ikke bare en ende, men også en begynnelse. Den er begynnelsen på et nytt liv i en ny dimensjon og er, utfra et slikt perspektiv en gledelig begivenhet. Tilværelsen i denne nye dimensjonen vil være basert på ens liv og gjerning på jorden. Et liv i fred og tjeneste for andre er det beste grunnlaget for ens åndelige liv og eksistens.
Kvelden stimulerte således til refleksjon om hvordan hver enkelt praktiserer dette idealet i sitt eget liv og i egne relasjoner.

Torhild Nigar Vien Ngo,

I tillegg til de nevte personene viste vi ære til 4 nordmenn som har bidratt positivt til utviklingen av vårt samfunn og som har vært gode støttespiller i vårt arbeid på ulik måte.

Torolf Rafto for sitt engasjement for forfulgte i Øst Europa og for sitt bidrag i PWPA*.

Helmer Dahl for sin forskningsinnsats og for sine bidrag på ICUS**, PWPA.

Jan Brøgger for sin forskning, innsats for frihet og modige forsvar av vår bevegelse.

Haakon Lie for sitt sterke og modige arbeid for frihet og mot totalitære regimer i en periode da den kalde krigens innflytelse var sterk i vår kultur.

Nils Steen Egelien med Arirang Imam Mehbood ur Rehman

Kommentarer fra president i Norges Korea veteraner; Nils Steen Egelien, fra Pål Arne Davidsen, utenrikspolitisk rådgiver, FrP, Stortinget, og bønner fra religiøse ledere bidro til en flott seremoni.

 

Kakeskjæring I midten: General Counselar Indonesias ambassade

*PWPA= Professors World Peace Academy
** ICUS= International Conference on the Unity of Scieneces, etablert i 1972.
Begge organisasjoner ble etablert av dr. Sun Myung Moon, UFs grunnlegger.

Foto: Erik Toresen
Referat. Steinar Murud

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside