topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 lederskapseminarDesember-seminaret i Bergen an Zee i Holland samlet nærmere 70 deltakere, inkludert fem fra Norge, under tittelen: en ny tilnærming til fred. I tillegg til praktiske løsninger for fred og forsoning, med erfaringer både fra Midtøsten og Nord-Irland, ble grunnleggende menneskelige relasjoner viet stor oppmerksomhet. Gode familierelasjoner er en solid bærebjelke for et fredelig samfunn.

En ny tilnærming til fred

European Leadership Conference, Holland, 10.-12. desember 2010

Desember seminaret i Bergen an Zee i Holland samlet nærmere 70 deltakere, inkludert fem fra Norge, under tittelen: en ny tilnærming til fred.

I tillegg til praktiske løsninger for fred og forsoning, med erfaringer både fra Midtøsten og Nord-Irland, ble grunnleggende menneskelige relasjoner viet stor oppmerksomhet. De grunnleggende relasjoner vi finner i familien danner en trygg ramme for ethvert menneskes vekst og utvikling. Der denne rammen fungerer finner man en solid bærebjelke for et fredelig samfunn.

Tim Miller presenterte en visjon for varig fred basert på åndelige verdier og prinsipper. Politikk er et viktig område i vår verden, men makt, lover eller økonomi er ikke nok for en varig fredskultur. Det hersker ikke tvil om at det materielle er en absolutt nødvendighet, men uten en åndelig visjon vil alle forhold lett rakne.
Verdier som trofasthet, lojalitet, oppriktighet, ærlighet, rettferdighet osv må være høyere enn penger og makt.

Fredagens inviterte taler, Dr. Edy Korthals Altes, snakket om sin bok "Spiritual Awakening. The hidden key to peace and security, just and sustainable economics and a responsible European union."

Visjonen og realiteten må kombineres. Politikk er "post-konflikt aktiviter", mens religiøse ledere skulle fokusere på å skape forhold der konflikt ikke oppstår. Han stilte spørsmålet; hvor er det åndelige og moralske aspektet i dagens fredsbygging? Jeg ser den ikke!

Religiøse mennesker må stå sammen. Et slør henger over essensen i religion. Vi må tilbake til opprinnelsen i religion - det kan skape samarbeid.
Økonomien har kommet til veis ende basert på tre myter: -vi tror at alle behov må tilfredsstilles, - vi tror på permanent vekst, og - vi tror på et fritt marked. Alt dette er etter Altes mening basert på myter.
Han snakket mye om å finne essensen i religionen, i livet, i samfunnet, og i historien. Hva er det alt dreier seg om?
Det ble også sagt at ikke all spiritualitet er god, kun det som tjener menneskeheten.

morgenmeditasjon norsk delegasjon

Etter en morgenmeditasjon lørdag morgen, med lesning fra hellige tekster og en ypperlig frokost var det en presentasjon om Konfliktenes opprinnelse, med Jack Corley fra Irland.

Vi har måttet forholde oss til konflikter til alle tider, men om man har ambisjon om skape en verden i fred må man finne opprinnelsen og årsaken. Allegorien med legen som må vite årsaken til pasientens plage for å kunne gi riktig behandling er god. Hvis han bommer her, vil ikke behandlingen virke.
Corley poengterte at verdens-problemer skriver seg fra problemer i det enkelte menneske og at problemer i historien har røtter helt tilbake til vår tidlige begynnelse, de første mennesker.
Han snakket om hvordan alt springer ut fra forholdet mellom mann og kvinne, og foreldre barn og gjerne, Gud og mennesket.

 

I sin neste presentasjon snakket Corley om Konfliktløsning og forsoning.
Han siterte Dag Hammarskiöld som sa: "I see no hope for world peace.
We have tried and failed miserably. Unless the world has a spiritual rebirth, civilization is doomed."
Følgelig så er ikke problemet mangel på penger eller materielle ressurser, men problemet er mangel på en klar åndelig visjon eller åndelig bevissthet.
Det er sagt at : Det er ikke våpenene som dreper, det er mennesker som dreper. Vi kan løse alle problemer om vi arbeider sammen. Det hjelper ikke å rive ned huset i frustrasjon. Religion har en viktig misjon her.
Uten Gud er ikke perspektivet stort nok. Diplomatiske anstrengelser vil derfor ikke alltid virke . I et perspektiv der Gud er med, er alt forent med hverandre, alt henger sammen, alt har en felles opprinnelse. Det er et fredsperspektiv som driver oss til samarbeid.

Lørdagens kveldsseminar bød på spennende talere:
Dr. Dries van Agt, fhv statsminister i Holland, snakket om fredsprosessen i Midtøsten
Han nevnte at i denne verden så opererer ikke stater nødvendigvis ut fra etiske vurderinger, men ut fra hva som gagner deres egne interesser. Van Agt var spesielt opptatt av palestinerenes situasjon og den israelske bosetningspolitikken. Han priste de mange israelske leger, jurister, rabbinere og husmødre som ofte riskerte livet for å hjelpe sine palestinske naboer.

 

Dries van Agt Ian White

Ian White, fhv. leder for Glencree senter for fred og forsoning i Nord-Irland, snakket om Sinn Fein som Nord-Irlands Hamas. De var ikke engler, men de måtte inkluderes i prossessen. Han hadde 122 forhold som bidro til suksess, men fremhevet noen få, bl.a. : vær inkluderende, ikke dømmende, vær ydmyk og nøytral. Om språket: ikke bruk ord som bidrar til spenning, ikke kall noen terrorist. Om lederskap: ikke gi dine ledere sparken, men lær dem opp. Om fred: gjør fred med mennesker ikke for mennesker.

Manal Timraz, grunnlegger av Million Candles for Peace kampanjen. Manal er fra Gaza, hun er vokst opp i Norge og driver i dag en restaurant i Coventry, samtidig som hun studerer fred og forsoning på universitetet i Coventry.
Manal har selv mistet 15 familiemedlemmer under angrepene på Gaza i 2009/10, men fortsetter å arbeide for en fredelig løsning. Hun snakket om hvordan hun fikk en skeptisk israelsk soldat til å hjelpe henne med å tenne et utblåst lys og hvordan han senere ble en aktiv fredsforkjemper. Hun konkluderte med " jeg vet ikke sikkert om mine anstrengelser bidrar til noe, men jeg har i hvert fall ikke sittet hjemme"

Manal Timraz -et minutts stillhet Rob Schrama

Rob Schama var en usedvanlig fargerik person. Med sin ekstraordinære hårfrisyre , som jeg selv knapt kunne drømme om, var han en deltaker man ikke kunne unngå å legge merke til. Hans store prosjekt var the Jerusalem Hug - der mennesker står hånd i hånd i ring rundt hele Jerusalem. Han håper å nå en slik mengde mennesker at det kan bidra til en forandring. Dette er en del av en ukes festival med ulike kulturelle innslag. Et spekakulært element er en lyspyramide der laser-lys fra hver av byens hjørner stråler opp og danner en pyramide av fredelig grønt lys.

Lørdagsmiddagen ble brukt effektivt, der deltakerene fra skandinavia diskuterte muligheten for å samarbeide om et fredspark-prosjekt i Norge, noe det var god stemning for.

Lørdagen ble avsluttet med et hjemmelaget, kulturelt spleiselag, med sang, der den norske kontingenten bidro med Eg heiter Anne Knutsdotter. Vi hørte dikt, og gode historier fra en sufi imam fra Holland. Kvelden ble avsluttet med Let there be peace on earth. .

norske representanter flotte måltider

Etter en ny morgenmeditasjon på søndag morgen og en ny fortreffelig frokost, ga Tim Miller en presentasjon om UFs grunnlegger Sun Myung Moon. Tim presenterte en mann som fra tidlig ungdom har vært lojal til sitt kall om å arbeide for verdensfred. Til tross for eksil, fengsel, og misforståelser har han etablert en rekke intitusjoner og inititativ for fred over hele verden.

utflukt til stranden Bergen An Zee sightseeing

For mange som hadde et sent kveldsfly var det også mulighet for flott sightseeing på en ekte hollandsk vindmølle , se på treskomaking og studere andre attraksjoner. Weekenden ga mange tankevekkende impulser og mange forbindelser ble opprettet, noe som forhåpentlivis vil gi opphav til nye prosjekter for fred og forsoning i tiden som kommer.

Om talerene:

Tim Miller
Ansvarlig for undervisning i UF

Edy Korthals Altes
ærespresident i the World Conference of Religions for Peace og tidligere hollandsk diplomat.

Jack Corley
UF leder i Irland. Mangeårig medarbeider i International Educational Foundation, som har hatt omfattende programmer for dannelse og karakter-utvikling i tidligere Sovjetunionen og i Kina.

Professor Dr. Dries van Agt
Tidligere statsminister i Holland, for tiden president i "The Rights Forum" en organisasjon som srbeider for en rettferdig politikk i Midtøsten.

 

 

Ian White
tidligere leder for Glencree senter for fred og forsoning i Nord-Irland. Nå direktør for Glencree's International Programmes.

Manal Timraz
Britisk palestiner, født i Egypt, vokst opp i Norge, driver en restaurant i Coventry. Grunnlegger av " Million Candles for Peace campaign".

Mr. Rob Schrama
Hollandsk kunstner

 

Referat: S.Murud
Foto: Christoffer Davies

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside