topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 60 år etter Koreakrigen brøt ut bringer 32 barn takk til nasjonene som hjalp til. Verden ville vært annerledes uten denne internasjonale støtten som ga Korea fred, demokrati og fremgang. Little Angels formidlet takk fra Korea gjennom dans og musikk i mottakelser, seremonier og honnørforestilling på Oslo Konserthus.

 

Takk til FNs generalsekretær Trygve Lie

Norge spilte en sentral rolle for 60 år siden da FN's generalsekrær Trygve Lie tok initiativ til resolusjonen bak den internasjonale mobiliseringen til Korea. Resolusjonen og den brede internasjonale støtten trygget sikkerheten og freden, ikke bare for Republikken Korea, men for hele regionen. Norge bidro konkret med et feltsykehus som behandlet til sammen mer enn 90.000 mennesker.

Resolusjonen og den internasjonale støtten, endret den historiske utviklingen. Utviklingen vi har sett på mange områder i Asia ville knapt vært mulig uten seieren i det som har blitt omtalt som den "glemte krigen".

Men for Republikken Korea er FNs støtte ikke glemt. Dansegruppen The Little Angels Children’s Folk Ballet of Korea har formidlet sin takk til alle 22 nasjonene som bidro under parolen "You are not forgotten". Fra 25.-30. mai besøkte gruppen Norge.

Gjennom nesten 50 år og med 6000 forestillinger bak seg, er gruppen blitt er flaggskip for koreansk kultur. De åpnet OL i Seoul i 1988, de har turnért for UNICEF, opptrådt i Pyeongyang, i Moskva og det Hvite Hus. New York Times vurderte dem som "a phenomenal company".

Hvilken gruppe kan markere 60 årsjubileet og formidle sin takk bedre enn en slik gruppe med 32 små barn? Gruppen er samtidig et symbol på en kulturell og sosial utvikling som har bare har kunnet finne sted takket være seiren for 60 år siden.

kransenedleggelse på Akershus Foran FN minnesmerket
Fabian Stang president for koreaveteranene Nils Steen Egelien

Ordfører Fabian Stang ønsket velkommen og åpnet kransenedleggelsen som fant sted foran FN minnesmerket på Akershus Festning torsdag 26. mai. De tre nordmennene som døde i tjeneste under koreakrigen ble hedret på en verdig måte. Ifølge med sjef for Forsvarsstaben Jan Eirik Finseth, kommandant på Akershus John Einar Hynaas, direktør for Little Angels dr. Bo Hi Park og general Sun Min Lee, la to representanter fra Little Angels ned krans foran minnesmerket. Bekransningen ble etterfulgt av bønnsignal fra en kvartett fra Kongens Gardes Musikkorps. Little Angles avsluttet ved å fremføre både koreanske og norske sanger på en måte som rørte mange hjerter.

Samme dag var det også mottakelse hos Stortingets presidentskap. Visepresident Per Kristian Foss, sammen med flere fra administrasjonen tok imot gruppen. Foss nevnte i sin hilsen at han var stolt av Norges bidrag til Korea. Det var i denne bygningen, Stortinget, at det ble avgjort og godkjent at feltsykehuset skulle sendes.
På vegne av Stortinget mottok Foss takk og gave fra Little Angels. Og igjen skapte fremføringen av "englenes" innøvde norske folkesanger en bølge av overraskelse og begeistring hos alle fremmøtte i Lagtingssalen.
Se mer...

Mottakelse på Stortinget Per Kristian Foss
I Lagtingssalen På Rådhuset

Resten av dagen besto av sightseeing til vikingskipet, sjøfartsmuseet og til rådhuset.

Fredagens store begivenhet var mottakelsen på Slottet. Med President Lee Myung Baks ord i bakhodet, om et håp om god mottakelse i alle nasjonene som blir besøkt, var det spesielt gledelig med denne audiensen på Slottet. Kongeparet ankom den store festsalen kl 12:10. Sør-Koreas ambassadør til Norge; Lee Byong hyun med kone var også til stede. Direktør Park formidlet takk til Norge for å ha bidratt til Koreas frihet, demokrati og fremgang. Etter talen overrakte de små barna gaver til Kongeparet og sang både norske og koreanske sanger. Fremførelsen av Mellom bakkar og berg og Pål sine høner talte igjen til alles hjerter. Mens Kongeparet hilste alle farvel sa de igjen og igjen; "det var nydelig".

Mottakelse på Slottet Mottakelse hos den koreansek ambassaden

På fredag kveld var det mottakelse i ambassadørboligen til Sør-Koreas ambassadør til Norge. Et fantastisk bord var forberedt fra ambassadens stab. Innimellom sosial mingling ble det gitt hilsninger fra ambassadør Lee, direktør Park og fra president for koreaveteranene; Nils Steen Egelien. Egelien overrakte en gave fra veteranene, i form av et miniatyr vikingskip, til Little Angels. Han snakket så varmt om vikingenes pionerbragder at det ble et samtaleemne for resten av oppholdet.

Lørdag 28. mai var det kransenedleggelse ved Trygve Lies statue på Furuset. Lies rolle bak mobiliseringen til Korea var uvurderlig. Mange mener han fortjener mer oppmerksomhet. Gjennom en sterk tale fra direktør Bo Hi Park og hjertevarmende sanger fra Little Angels ble en ekstra honnør ble gitt til Trygve Lie, mannen fra Grorud som for 60 år siden endret verdenshistorien. Seremonien ble overværet av hans barnebarn; Ragnvald Bratz med sønn. Bratz takket for den ekstra oppmerksomhet og honnør som "englene" hadde gitt til hans bestefar.

Lørdag ettermiddag var det igjen tid for sightseeing. Inspirert av gårsdagens entusiastiske historie om vikingenes ferder, ville direktøren tilbake til vikingskip-muséet for å ta bilde. Etter avtale med billettluken, og uten å betale, slapp gruppen inn, mot å synge et par sanger. I en flott akustikk, sang Little Angels og ble et senter for oppmerksomhet for andre gjester. En dame kom opp til meg og sa "jeg er skolelærer fra Amerika, kan jeg ta et bilde? ", antakelig imponert over hvilken orden og disiplin barna viste.

Søndagens begivenhet samlet 1400 mennesker i Oslo Konserthus. Videoen "You are not forgotten" beskrev bakgrunnen for Little Angels verdensturné. Sør-Koreas ambassadør Lee påpekte igjen at hans land aldri vil glemme den hjelpen Norge ga for 60 år siden, Utenriksminister Jonas Gahr Støre ga en spesiell videohilsen til veteranene og dr. Park skrøt av Norge som et vakkert land og et land med mange mennesker som har betydd mye for Korea.

Oslo Konserthus Honnør til norske koreaveteraner

Little Angels fremførte sitt repertoar til et stadig mer begeistret publikum. Deres sang, dans og musikk, sjarmerte og imponerte alle. Deres skjønnhet, deres varme og deres presisjon var rørende. Little Angels fikk frem det beste i koreansk kultur. To stående applauser ble gitt.

I løpet av fem dager har gruppen formidlet sin takk og gitt honnør. Ved sin kunst har de formidlet verdier som berører alle, til tårer, latter og begeistring. De har møtt viktige ledere, og bygget broer mellom to kulturer. De har brakt Korea og Norge, Øst og Vest, nærmere sammen, på en måte som ingen andre enn Little Angels Children's Folk Ballet of Korea kan gjøre!

Takk til veteranene

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside