Multikulturalisme

Deltakere fra hele Europa var samlet i FN bygget i Geneve i slutten av september for å snakke om multikulturalisme. Mange ulike perspektiver ble gitt på dette høyaktuelle temaet som diskuteres i hele Europa. Hvordan kan ulike kulturer leve sammen på en fredelig måte?

 

pdfELC_Geneva_1report.pdf