topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 Nyheten om Nord Koreas leder, Kim Jong Ils død, 17. desember, ble bredt omtalt i alle media. Kim Jong Ils død og Kim Jong Uns overtakelse kan innlede en ny era for Korea og for hele regionen. En viktig faktor for den videre utviklingen er hvordan omverdenen forholder seg til den nye lederen, etter at sørgetiden er over.

Statement on the Current Situation on the Korean Peninsula in the Wake of the Passing of Kim Jong-il

UPF International, Thursday 22nd December

The recent death of North Korean President Kim Jong-il and the current transition of power to a new generation of leadership is a time of great uncertainty for all Koreans and the entire East Asian region. At the same time it also offers an important opportunity to plot a new course of peace and reconciliation that will finally bring to a close more than six decades of division and distrust.

The Universal Peace Federation counsels a course that recognizes the importance of stability on the Korean peninsula. This will require sincere good will from the strategic actors in the region including the US, China, South Korea, and Japan.

For more than two decades, the Founders of the Universal Peace Federation, Dr. and Mrs. Sun Myung Moon, have reached out to the leaders of North Korea, urging them to bring down the barriers between the two Koreas so that families long separated could at last be reunited.

Twenty years ago, on December 6, 1991, Rev. and Mrs. Sun Myung Moon met with President Kim Il-sung, then leader of the Democratic People’s Republic of Korea (North Korea).

Symbolically, that meeting took place in Heungnam, where in 1950 Rev. Moon had been imprisoned in a communist labor camp. Yet he came bearing no ill will to his former enemies. As reported in the Pyongyang Worker's Daily News (December 7, 1991), Rev. Moon told the people of North Korea, "The only power that can achieve national reunification is true love."

Over the years, the relationship deepened through a series of non-governmental exchanges between the two Koreas, including artistic exchanges, the opening of the Mt. Gumgang tourist area, the visit of the Little Angels arts troupe, the establishment of the Pyonghwa Motors Corporation, and most recently a 600-ton donation of wheat flour in response to the famine in DPRK.

Just recently, December 9-16, 2011, Rev. Hyung Jin Moon, youngest son of Rev. and Mrs. Moon and Chairman of the Universal Peace Federation, was in Pyongyang with his wife to commemorate the 20th anniversary of his parents’ 1991 meeting with Kim Il-sung.

The day after their departure, on December 17, Kim Jong-il suddenly passed away leaving his third and youngest son, Kim Jong-un, as the heir apparent to the leadership of the nation. The Washington Times, founded by Rev. Moon in 1982, wrote in a December 19 editorial:

The death of North Korea's longtime ruler, Kim Jong-il, is a once-in-a-generation opportunity to settle the conflict on the Korean Peninsula and bring North Korea into the community of nations.... Mr. Kim's anointed successor, third son Kim Jong-un, faces many challenges in taking over the family leadership post. There is a 40-year age gap between him and the core party and military leaders, who are in their 60s and 70s.... The challenges of dynastic succession provide the young Mr. Kim a historic opportunity to prove his leadership ability by embarking on a bold new course of openness.... The opening is there if Mr. Kim is bold enough to take it.

UPF and its global network of people and resources call for dialogue, confidence-building, and trust-building initiatives to help the new leadership in the DPRK advance the cause of stability and prosperity in the Korean peninsula, build better relations with other nations, and work toward eventual peaceful reunification. 

Les mer...

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside