topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 moon-202005Dr. Sun Myung Moon, grunnlegger av Enhetsbevegelsen, døde 3. september, kl 01:54 koreansk tid, 92 år gammel, etter komplikasjoner i forbindelse med lungebetennelse. Han døde omgitt av nær familie på sykehuset han selv etablerte i Cheongpyong i Gapyong-gun, nordøst for Seoul.

Moon døde omgitt av nær familie på sykehuset han selv etablerte i Cheongpyong i Gapyong-gun, nordøst for Seoul.

Sykdomsforløp

3. august ble han innlagt på St. Marys hospital i Seoul med kraftig hoste. I ti dager fikk han behandling og jevnlig oksygentilførsel. Legene sammenlignet hans lunger med en gruvearbeiders, noe som skriver seg fra flere års arbeid i en nordkoreansk konsentrasjonsleir i hans yngre år.

12. august insisterte han på å bli utskrevet og han reiste tilbake til sitt tilholdssted i Cheongpyeong, nærmest for å ta farvel

To dager senere var hosten så kraftig at han nesten kollapset og han ble kjørt tilbake til St. Marys hospital i Seoul, der han kjempet en kamp mot sykdommen i over to uker. To dager før han døde ble han kjørt tilbake til Cheongpyeong, der han døde natt til 3. september koreansk tid.

Oppvekst

Sun Myung Moon vokste opp i det fattige og japansk-okkuperte Korea, i en familie som var engasjert i Koreas selvstendighet og i et miljø der tro og religion sto sterkt. Inntrykkene fra disse årene fulgte ham for resten av livet.

I hans spesielle åndelige opplevelse som 15 åring, påskemorgen 1935, opplever han et kall om å arbeide for global fred. Denne opplevelsen var en milepæl i hans liv og representerer motivasjonen bak hele hans senere virke.

For Koreas uavhengighet

Inspirert av sin onkel Yun Guk, som ble hedret av myndighetene post mortem, var Moon sterkt engasjert i Koreas uavhengighetskamp under den japanske okkupasjonen. Han ble oppdaget av myndighetene, arrestert og torturert for å oppgi navn på andre i nettverket - noe han aldri gjorde.

Til tross for disse opplevelsene var han en sterk pådriver for å normalisere forholdene til Japan etter krigen. Han har vært en sentral drivkraft siden 1981 i et prosjekt for å bygge en undersjøisk tunnel mellom Japan og Korea.

Kommunistisk fangenskap

I sitt eget hjemland i Nord-Korea ble Sun Myung Moon arrestert for å forstyrre ro og orden, etter at flere mennesker sluttet seg til hans gruppe. Han blir dømt og overført til en dødsleir, hvor han var i 2 år og 8 måneder. Til tross for sin antikommunistiske holdning mottok han diplom for beste arbeider, flere ganger på rad. Bombingen fra den FN-støttede styrken under koreakrigen gjorde at han kunne flykte 14. oktober 1950.

Etablerer Enhetskirken

Etter en lang flukt fra Nord-Korea til Pusan i sør, sammen med to tilhengere, der den ene har et brukket ben og må bæres på ryggen eller trilles på sykkel, ankommer de Pusan januar 1951. Tre år senere, 1.mai 1954, etablerer Moon Enhetskirken. Kirken vokser rekordraskt. Mange studenter fra Ehwa Kvinneuniversitet strømmer til. Som en motreaksjon blir flere studenter og professorer ekskludert for å delta på Enhetskirkens møter.

Under den kalde krigen

Under den kalde krigen tok Moon initiativ til en rekke kampanjer i regi av IFVOC (International Federation for Victory over Communism) mot kommunismes totalitære fare. I oktober 1970 ble den japanske IFVOC invitert til å være hovedarrangør for WACL (World Anti Communism League) i Tokyo. 25.000 delegater fra hele verden deltok.

IFVOC reduserte kommunistenes mulighet for politisk innflytelse i Japan . Moons ideologiske presentasjoner gjorde at kommunistpartiet ikke ville møte hans tilhengere til offentlig debatter.

Etter at det i 1975 ble oppdaget at Nord-Korea hadde konstruert flere underjordiske tunneler, store nok til å transportere hele divisjoner av den nordkoreansk hæren inn i Sør-Korea, mobiliserte IFVOC 1.1 millioner mennesker til et møte på Yoido Island i Seoul.

Kultur for fred

Til tross for Koreas dype fattigdom etter krigen, var Moon stolt over koreansk kultur og etablerte på 60 tallet dansegruppen Little Angels, som nå er et flaggskip for koreansk kultur. Gruppen deltok ved åpningen av OL i Seoul i 1988 og har vært en døråpner i forhold til Nord-Korea. I fjor besøkte gruppen Norge, som takk for Norges innsats under Koreakrigen.

Koreas utvikling

For å utvikle Korea fra dyp fattigdom lanserte Moon "The Welfare and Service Movement" i 1963. Dette initiativet ble gitt en utmerkelse av den daværende koreanske president Park som utviklet det videre til "The New Village Movement", og som var en faktor i Koreas utvikling fra ruiner til en av verdens største økonomier.

USA

I 1971 reiste Sun Myung Moon til USA hvor han organiserte store møter bl.a. i Madison Square Garden og ved Washington Monument på USAs 200 års jubileum i 1976. Rundt 300.000 mennesker samlet seg for å høre ham tale om "America and God’s Will".

Motstand og fengsling

Det var krefter i USA som var skeptiske til hans engasjement og i 1984 ble han dømt til fengsel i 18 måneder for påståtte skatteunndragelser på et minimalt beløp på 7.500 dollar. Journalisten Carlton Sherwood skrev boken "Inqusition" der han på 600 sider beskriver saken som et justismord. Sherwood fikk Pulitzerprisen for sitt arbeid. Noen oppreisning fra myndighetene har imidlertid aldri kommet.

Alternativ avis

I 1982 grunnlegger Sun Myung Moon avisen Washington Times som en motvekt til den eneste eksisterende avisen i USAs hovedstad; Washington Post. Washington Times spilte en sentral rolle i å formidle alternative nyheter under den kalde krigen. Den betydde mye for president Reagan under den kalde krigens siste dager

Møte med Gorbatsjov

På en konferanse i Geneve i 1985 med tittel The Fall of the Sovjet Empire, insisterte Moon på at det var nødvendig å proklamere slutten på Sovjet-kommunismen, og at det ville skje i løpet av 4 til 5 år. I april 1990 møttes Sun Myung Moon og president Gorbatsjov i Moskva i et historisk møte. Gorbatsjov lovte å opprette diplomatiske forbindelser med Sør-Korea (det skjedde året etter) og åpne for religionsfrihet. I kjølvannet av dette hadde IEF (International Educational Foundation), også stiftet av Moon, ti-tusenvis av prosjekter for dannelse og karakterutvikling i skoler, fengsler og institusjoner i det tidligere Sovjetunionen og i Kina, i samarbeid med myndighetene.

Møtet med Kim Il Sung

Etter 40 år i eksil fra sitt hjemland Nord-Korea, og etter flere attentatsforsøk fra Kim Il Sungs side, lykkes det å få til et møte mellom de to. Det "umulige" møtet tok en mirakuløs vending. Sun Myung Moon, erklært som Nord-Koreas fiende nummer én, og president Kim Il Sung, forentes som brødre. De åpnet et forhold som holdt seg til Kim Il Sungs død og som har blitt videreført av hans etterfølgere. En fredsambassade ble bygget i Pyeongyang, det ble åpnet for industri og for kulturelle og sportslige utvekslinger. Den årlige antiamerikanske uken i Nord-Korea ble avviklet. Og hvert år har det kommet generøse gaver fra Nord-Korea til Sun Myung Moons bursdager i februar.

FN

I år 2000 talte Sun Myung Moon i FN og lanserte ideen om et interreligiøst råd i FN-systemet, på en tid da ordet "interreligiøs" var noe helt nytt. Tanken om et råd som kunne virke forenende på verdens religioner og gjøre dem til en konstruktiv kraft for fred inspirerte fillippinske myndigheter. De har senere vært en pådriver og ført idéen videre i FN.

Ny infrastruktur

I år 2005 lanserte Moon idéen om en fredstunnel gjennom Bering-stredet, en ide russiske myndigheter nå jobber med. Tunnelen kan bli et viktig knutepunkt i en ny global infrastruktur og bety en ny giv til den globale økonomien.

Massebryllup

Mest av alt er Sun Myung Moon kjent for å organisere store massebryllup, der tusener av par vies samtidig. Ofte omtales det som en kuriositet, men tanken bak er dyp. En global familie under Gud trenger forankring i hver enkelt familie, på grasrotplan. Samtidig er seremonien en festival der mennesker fra alle raser, nasjoner og religioner kan møtes i et brobyggende fellesskap.

Turbulent liv

Sun Myung Moon har levd et turbulent liv, mye er sagt om ham, men svært få av de som har skrevet, har møtt ham eller hørt historien hans beskrevet i hans egne ord.

I sin biografi som kom ut til hans 90 årsdag sier han :

"Jeg er en kontroversiell person. Bare å nevne navnet mitt skaper problemer i verden. Jeg har aldri søkt penger eller berømmelse, men har tilbrakt mitt liv i å snakke om fred. Verden har knyttet mange fraser til mitt navn, motarbeidet meg og kastet stein. Mange er ikke interessert i hva jeg sier eller gjør - de bare motarbeider"

Uortodoks visjonær

Med Sun Myung Moons død har en uortodoks visjonær forlatt verden. Hans nyskapende ideologi, hans fredsengasjement, enten det er i Midtøsten eller i Korea, hans satsning på kultur i form av dans og musikk, hans tro på idrett som en faktor for fred, hans iver for ansvarlighet i media, hans overbevisning om familiens rolle, hans tro på religiøse tradisjoner, har betydd mye for millioner av mennesker og representerer frø som vil vokse og bidra til en fredelig verden for oss alle. 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside