topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

  Kondolanser fra Nord- og Sør-Koreanske myndigheter, Tusen lys i Nepal, Hedring (post mortem) for innsats for forening av Korea fra nordkoreanske myndigheter, er noen av reaksjonene fra verden på Sun Myung Moons bortgang

Tusen lys i Nepal

tusen lamper for sun myung moon

I dag 9. september i Katmandu, Nepal, ble tusen olje lamper tent til ære for Sun Myung Moons liv. Venrable Khenpo Sangye Kalsang, leder og direktør for Buddha Dharma Senteret i Swoyambyo, holdt en spesiell seremoni i en av de eldste og mest berømte buddhistiske templene i Nepal, Buddhas hjemland. 

Sermonien med tusen lys, chanting og bønn ble utført i dyp respekt for pastor Moons interreligiøse engasjement og arbeid over hele verden.

 

Dr. Moon hedret med nasjonal gjenforeningspris i Pyongyang, Nord Korea.

Tekst: Dr. Mark P. Barry, Senoir Fellow for Public policy in the Summit Council for World Peace, Washington , 9.sept 2012

nasjonal gjenforeningspris

Fra overrekkelsen av Gjenofreningsprisen i Mansundae kongress hall i Pyongyang

Presidiet i den øverste folkeforsamlingen i Nord Korea gir, ifølge Nord Koreas sentrale nyhetstjenste KCNA,  den nasjonale gjenforeningspris til dr. Sun Muyng Moon, post mortem.

Hyung Jin Moon, Sun Myung Moons yngste sønn og internasjonal president i Enhetsbevegelsen, møtte høytstående nordkoreanske ledere fredag 7. september i Ehetsbevegelsens fredsambassade i Pyongyang.

Samme dag sendte Nord Koreas øverste leder, Kim Jong Un, en blomsterkrans til minneseremonien i fredsambassaden. Hyung Jin Moon ble ønsket velkommen av Kim Jong Uns onkel; Jang Song Taek.

Nord Koreas Gjenforeningspris ble overrakt i Mansudae kongresshall.

 krans fra Kim Jong Un

Fra Minneseremonien i Fredsambassaden i Pyongyang

 

Kondolanser: 

Professor Arnljot Strømme Svendsens ord på minneseremonien i Oslo

Arnljot Strømme Svendsen

 Det er tristhet at jeg fikk høre om dr. Moons bortgang. Men det er med oppriktig glede vil jeg bringe dere trofaste idealister min varme hilsen.

 For vel 35 år siden ble jeg involvert i bevegelsens arbeide av mine venner professor Jan Brøgger og forskningssjef Helmer Dahl. Og jeg deltok i årene som kom i en rekke internasjonale konferanser og seminarer.
 Jeg var deltaker i Seoul i Sør Korea, i Philadelfia og New York i USA , jeg deltok i Berlin og Frankfurt i Tyskland og på tallrike arrangementer i Oslo.

Som økonom så representerer jeg vitenskap . Men vitenskap og religion har samme verdigrunnlag. Nettopp dette var temaet på de 21 ICUS konferansene som Dr. Moon i sin tid tok initiativ til, der temaet alltid handlet om å søke absolutte verdier. Vitenskap uten moralsk forankring kan lede i feil retning. Vitenskap og religion har de samme moralske plikter, nemlig å leve med godhet, nestekjærlighet og visdom . Hovedformelen for dette er det ganske enkle: gjør mot andre , hva du vil at andre skal gjøre mot deg. Dersom vi alle kan praktisere denne formel så er vi på god vei til å skape det menneskeverdige samfunn, som også har vært hovedhensikten med Enhetsbevegelsen.

I tillegg til de akademiske konferansene tenker jeg med stor glede tilbake på det store arrangementet i Vest Berlin i 1988, under den kalde krigens siste dager, der jeg holdt tale for et kjempemessig publikum der enhetsbevegelsens studenter sto i spissen for en aksjon mot det kommunistiske diktatur og dens brudd på alle menneskerettigheter. Arrangementet som ble gjennomført med politibeskyttelse, mot kommunistiske motdemonstranter, hadde som parole Die Mauer Muss Weg – Muren må bort. At denne parolen ble oppfylt et år etterpå, da vi så Berlinmuren falle, gjorde at vi hadde følelsen av å ha vært med på en historisk begivenhet.

Denne aksjonen var likevel kun en del i en årelang mobilisering som bevegelsen ledet an mot kommunistisk ideologi og ekspansjon. Dr. Moons kamp mot kommunistisk diktatur fortjener stor anerkjennelse.

Hans innsats for å trygge menneskelige verdier og å motarbeide diktatur og tvang har betydd mye for utviklingen av en verden med fred og frihet.

21.oktober 2012

Professor Arnljot Strømme Svendsen

 

Fotballegenden Pelé sender sin kondolanse

A3 - Pele

Pele, the soccer hero of Brazil, sent the following condolence for the passing of Rev. Sun Myung Moon, attracting the attention of many:

"I am deeply sorry to hear about the passing of Rev. Moon. After meeting three former popes and former presidents of various nations including President Nelson Mandela, I had an opportunity to meet with Rev. Sun Myung Moon and the peace movement in Korea. He said to me that, since football is the largest organization in the world and a very important means of propagating the message of peace, I hold a great responsibility. I hope that, just as Rev. Moon had endeavored to bring about peace, his cooperators and his followers will continue to work for peace."

 

 

 

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside