topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 familiedagen2009Ifølge FNs kriterier, er vi blant de beste land i verden, likevel finnes mange sosiale problemer. Forholdene i hjem og familie spiller en viktig rolle for utviklingen av individ og samfunn. Familiens viktige funksjon for utviklingen av barn og unge er åpenbar. Sterkere fokus på familien er god sosialpolitikk og vil kunne forebygge mange av våre sosiale problemene. I tråd med FNs anbefaling ble familiedagen markert.

Religiose-ledereReligion blir mye diskutert i disse dager. Ofte skapes det steile fronter mellom oss og de andre. Mange føler seg stigmatisert og ydmyket. Slike "dialoger" bidrar neppe til fredelig sameksistens. Arrangementet på Grand Hotel 17. mars samlet en rekke religiøse ledere om en felles visjon for fred, under mottoet én familie under Gud.

Lederskapsseminar2Et seminar som presenterte forskningsresultater om krig og konflikter og som presenterte universelle verdier i ulike religioner, fant sted på Stortinget 17. mars 2009. Temaet var én familie under Gud - en ny visjon for fred i det 21.århundre. Felles verdier fra ulike religioner sammen med forskningsresultater kan bidra til en realistisk vei til fred.

empaty2009Dagens ungdom vil forme morgendagens samfunn. Hvordan er engasjementet blant dagens unge? På hvilken måte engasjerer ungdom seg? Hvordan kan ulike programmer eller prosjekter være til hjelp for ungdom i en turbulent tid? 

 

 

LundeEn kultur med fred er ikke bare i tråd med FNs resolusjoner, men er alle menneskers drøm og har alltid vært det, til alle tider. UFs lokallag i Lunde, Telemark, arrangerte en fredsfestival i Nomehallen lørdag 18. oktober som et bidrag til dette.

FNs-internasjonale2008Nærmere 80 deltakere var samlet på Amati senteret for å markere FNs internasjonale dag for fred. Ett minutts stillhet, etter FNs tradisjon, markerte åpningen på kveldens arrangement. Appeller fra FN representant, stortingspolitiker, religiøse ledere og ledere fra frivillige organisasjoner, hadde viktige budskap om fred . Kveldens kulturprogram ga smakebiter på klassisk og moderne musikk ved artister fra både Øst og Vest.

WashingtonTusener møttes 9.august til den største interreligiøse og multikulturelle begivenhet som er arrangert i Washington. Festivalen er den andre i rekken av 15 Global Peace Festivaler dette året. 242 organisasjoner og rekke kjente artister bidro. Et 500 stemmers Global Peace-kor og en stor kontingent av voksende lokale ungdomsgrupper sang festival-sangen "Where Peace Begins"

kenya report 002Statsminister i Kenya, Raila Odinga og hans kone Ida Odinga - sammen med en internasjonal delegasjon av forhenværende statsoverhoder, parlamentsmedlemmer, åndelige ledere og ledere fra frivillige organisasjoner - fikk en varm velkomst av en entusiastisk folkemengde på over 10.000 kenyanere ved Global Peace Festival i Nairobi, søndag 31. august. Festivalen er den tredje i rekken av arrangementer som startet i Asuncion, Paraguay og i Washington DC, USA.

LangesundBadLangesund Bad er et klassisk badehotell fra det 19. århundre, bygget i en tid da medisinske kurbad var høyeste mote. Med sine naturskjønne omgivelser i havgapet ut mot Skagerak, var stedet en perfekt ramme for European Leadership Conference, som samlet 70 deltakere fra alle kanter av Europa 8.-10. august. Hvilken ramme kunne være bedre for en slik mangfoldig sammensatt gruppe om temaet fred.

sikhDen 1. juli reiser en ung sikh fra Tempelet på Alnabru til Paraguay. Han har fått invitasjon til å delta på International Leadership Conference, som ungdomsrepresentant for Norge. Til tross for store forventninger til en reise til den andre siden av verden er det mange tanker som går gjennom hodet. Hvordan vil oppholdet bli? Hvem vil jeg bo sammen med? Hva kommer jeg til å oppleve?

30 deltakere var samlet til middag på restauranten Mr. India 28. mai for å høre ambassadør Rajan snakke over temaet "Utfordringer for fred og demokrati i Sør Asia". Ambassadøren som har spilt en viktig rolle i den demokratiske prosessen i Nepal, var svært realistisk, men skisserte også mulige veier for å bygge demokrati og fred.

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside