topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 roserVi vil uttrykke vår dypeste medfølelse med alle pårørende og alle som er rammet av den ufattelige tragedien fredag 22. juli. Tragedien går langt forbi det noen kunne forestille seg kunne skje i vårt land. Men midt i katastrofen står vi samlet i sorg og medfølelse, som medmennesker, på en måte vi ikke har sett siden forrige krig. I tragedien gir denne samlingen varme og lys som vil hjelpe oss gjennom vanskelige dager og som vil hjelpe oss å bygge et enda bedre samfunn.

Les dikt : De øket det livet de gikk fra!

60 år etter Koreakrigen brøt ut bringer 32 barn takk til nasjonene som hjalp til. Verden ville vært annerledes uten denne internasjonale støtten som ga Korea fred, demokrati og fremgang. Little Angels formidlet takk fra Korea gjennom dans og musikk i mottakelser, seremonier og honnørforestilling på Oslo Konserthus.

kvinneorganisasjon24. februar ble kvinneorganisasjonen UN Women opprettet. Etter iherdig jobbing fra flere hold, vedtok FNs Generalforsamling i juli å etablere UN Women. Ban Ki-Moon, utnevnte Chiles tidligere president Michelle Bachelet som visegeneralsekretær og leder av den nye FN organisasjonen.

lederskapseminarDesember-seminaret i Bergen an Zee i Holland samlet nærmere 70 deltakere, inkludert fem fra Norge, under tittelen: en ny tilnærming til fred. I tillegg til praktiske løsninger for fred og forsoning, med erfaringer både fra Midtøsten og Nord-Irland, ble grunnleggende menneskelige relasjoner viet stor oppmerksomhet. Gode familierelasjoner er en solid bærebjelke for et fredelig samfunn.

UngdommerHva er det beste i min tro i forhold til fred? Hvordan kan min tro bidra til fred? Det var spørsmålet representanter i ungdomspanelet berørte på FNs internasjonale fredsdag 21. september. Tankens betydning, vårt personlige ansvar, likeverd og behovet for en åndelig bevissthet var punkter som ble berørt av unge representanter fra ulike religiøse bakgrunner...

Legacy of Peace 0106101. juni hadde mange mennesker funnet veien til Amatisenteret for å vise respekt til mennesker som har etterlatt seg en arv av fred. En spesiell seremoni med taler og kulturinnslag ga en spesiell ære til åtte utvalgte personer som har betydd mye for fred og positiv menneskelig utvikling. Seremonien samlet representanter fra ulike religiøse tradisjoner, Storting, ambassadører og frivillige organisasjoner.

FNs internasjonale familiedag ble markert med et fagseminar på Diakonhjemmet høyskole 19. mai. Norge er godt land å bo i. Men vår velstand er grunnlagt på ressursene som finnes i hvert menneske. Våre tidlige år i hjem og familier er uvurderlig for å utvikle modne og ressurssterke individer. Å fokusere på dette er derfor ikke bare et familieprosjekt, men også et bidrag til et varmt og trygt samfunn. Engasjerende foredragsholdere bidro til å belyse disse forholdene.

FredsfestivalRessurser for fred, mange aktører - felles mål, var tittel på høstens fredsfestival på Ulefoss Samfunnshus. Et 6 timers program, med inspirerende innlegg, god mat, informasjonsstands og underholdning, brakte mange aktører sammen for å utveksle idéer, knytte nye kontakter og motta inspirasjon.

fredsdagDagen ble markert på Håndverkeren konferansesenter med stimulerende innlegg fra representanter fra sentrale institusjoner i vårt samfunn. Ban Ki moons kampanje "We Must Disarm" ble kommentert sammen med tanker om hvordan vi kan realisere en fredskultur i vår verden.

john carew"Et mål for fred" var mottoet for Peace Cup 2009 i Spania fra 24. juli til 2. august. Fredscupen var den 4. i rekken, de første tre var i Sør Korea. I 2007 ble cupen godkjent som en internasjonal cup av FIFA . "Å skape en platform hvor det beste i fotball kan forene anstrengelser for fred og utvikling" er i følge president Chung Hwan Kwak en ambisjon for cupen.

Les mer på tv.no/sport/fotball/...

sectsDette er tittelen på en ny og veldokumentert bok om religionsforfølgelse. Et interessant hovedpunkt er at denne forfølgelsen ikke alltid begås av ateister, men av andre troende i etablerte posisjoner. 40 års arbeid med temaet gjorde forfatterens foredrag meget interessant...

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside