topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

  

Den siste tiden har Pyongyang kommet med en strøm av trusler mot USA og Sør-Korea. Selv Kina har kommet med advarsler. Ulike aktører påvirker konflikten. Den tyske avisen "Die Welt" har sett på de viktigste… 

Like før innsettelsen av Sør Koreas første kvinnelige president; Park Geun-hye, og i en periode med økende spenning mellom de to Koraene, ble the UPF World Summit 2013 i Seoul, arrangert fra den 22. - 24. februar.

Over FNs tema Sustainable Peace for a Sustainable Future ble fredsdagen markert med en to dagers leder konferanse. Over 100 deltakere fra hele Europa deltok og bidro til et inspirerende program med mange sesjoner med viktige temaer for fred. Interessante presentasjoner, gode kulturelle innslag, sosialt samvær bidro til et givende seminar for alle deltakerene.

 Kondolanser fra Nord- og Sør-Koreanske myndigheter, Tusen lys i Nepal, Hedring (post mortem) for innsats for forening av Korea fra nordkoreanske myndigheter, er noen av reaksjonene fra verden på Sun Myung Moons bortgang

moon-202005Dr. Sun Myung Moon, grunnlegger av Enhetsbevegelsen, døde 3. september, kl 01:54 koreansk tid, 92 år gammel, etter komplikasjoner i forbindelse med lungebetennelse. Han døde omgitt av nær familie på sykehuset han selv etablerte i Cheongpyong i Gapyong-gun, nordøst for Seoul.

Siden 1994 har FNs familiedag eksistert som en gyllen anledning til å sette familien på agendaen. De fleste sosiale forhold kan knyttes til familien som kan sies å være et sosialt senter for trygghet, omsorg og utvikling. Dagen markert med spennende innlegg på Diakonhjemmet høgskole torsdag 10. mai.  se video...

I to dager, 12. og 13. april pågikk European Leadership Conference i UNESCO Paris. Et samarbeid mellom 8 ulike organisasjoner bidro til et fyldig program, med over 30 presentasjoner som belyste temaet fra hvert sitt perspektiv. For å møte vår tids utfordringer trenger vi å lete etter nye og bedre måter å bygge en trygg og fredelig fremtid.

Nyheten om Nord Koreas leder, Kim Jong Ils død, 17. desember, ble bredt omtalt i alle media. Kim Jong Ils død og Kim Jong Uns overtakelse kan innlede en ny era for Korea og for hele regionen. En viktig faktor for den videre utviklingen er hvordan omverdenen forholder seg til den nye lederen, etter at sørgetiden er over.

I kjølvannet av sommerens og høstens mange tragedier kan vi spørre om dette kun er en forbigående bølge av tragiske hendelser eller om det representerer en ny hverdag. Uansett, mens mange har foreslått akutte tiltak, var seminarets intensjon å fokusere på mulige grunnleggende årsaker til vold og kriminalitet.

 

Fred og demokrati var FNs tema for fredsdagen 21. september 2011. Dette var også det norske folks svar etter terroren 22. juli. Hvordan kan vi følge opp dette på best mulig måte? Dette temaet ble belyst gjennom innlegg fra ulike hold i moskéen Central Jamaat-e Ahle Sunnat på Grønland i Oslo. 

Multikulturalisme

Deltakere fra hele Europa var samlet i FN bygget i Geneve i slutten av september for å snakke om multikulturalisme. Mange ulike perspektiver ble gitt på dette høyaktuelle temaet som diskuteres i hele Europa. Hvordan kan ulike kulturer leve sammen på en fredelig måte?

pdfELC_Geneva_1report.pdf

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside