topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 FNs familiedag ble markert på VID Diakonhjemmet høyskole 22. mai under tittelen; "Familiens betydning, utfordringer og hvordan møte dem?" Tidligere stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke snakket om sin nyutkomne bok "Den liberale familien". Steinar Murud, leder i Fredsforbundet snakket om Familiens betydning og utfordringer i dagens samfunn. 

Religion er ment å være en vei til fred, men knyttes ofte sammen med politiske og nasjonale interesser og blir dermed ofte en del av konflikten.
Spørsmålet om religion kan spille en relvant rolle for fred i Midtøsten er svært aktuelt. I så fall, hvordan kan religion være en konstruktiv part i prosessen? Og hva kan religion bidra med?

Familiesaker og familiepolitikk er viktig. FNs familiedag er en fin anledning til å til å gi dette temaet ekstra oppmerksomhet. Under tittelen «Relevante perspektiver på familien i 2014» ble temaet belyst med både statistikk og erfaringer.

Den første uken i februar er World Interfaith Harmony Week. Kong Abdullah II av Jordans initiativ fra  2010 ble vedtatt i FNs generalforsamling og representerer en årlig oppfordring til verdens religioner om å samle seg om verdensfred denne uken i februar. Torsdag 6. februar deltok ledere fra 8 ulike trossamfunn i et program for fred i Syria og midtøsten.  

Mange forsøk på fred i Midtøsten er blitt gjort. Men fortsatt er situasjonen like spent og frontene like steile. Mange sier at om vi ikke lykkes denne gang vil det gå lang tid før forhandlinger kan tas opp igjen. Men på MEPI-konferansen i Jerusalem var Mikael Melchior, tidligere rabbiner i Oslo,  tydelig på at vi må ha håp, uansett. 

5431-jordan-conference 17Hele verden er kjent med de ubeskrivelige forholdene for folk i Syria og er samtidig ute av stand til å finne en løsning. UF samlingen i Jordan i midten av oktober samlet drøyt førti deltakere fra ulike sektorer til en konsultasjon for å diskutere krisens ulike sider. En resolusjon med adresse til både FN, politiske- og religiøse ledere, samt til ledere i frivillige organisasjoner, ble utarbeidet….

Les mer...
Les også om oppfølgingen i Jerusalem...

Religion er ment å vise en vei til Gud og fred, men i virkeligheten har vi sett mange konflikter mellom religioner. Dette er et paradoks om man tenker på Gud som en god Gud. Hvilken rolle spiller Gud i utviklingen av en fredelig verden? Er tro på Gud et nødvendig ”fredskonsept”? Kan vår tro på Gud gjøre drømmen om en fredelig verden til virkelighet?

Kampen menigheteshus var sted for markering av FNs fredsdag 19. september. Årets tema - utdanning for fred - var interessant fordi det handler om forebygging av konflikter. Hvordan formidle verdier som fremmer det FNs generalsekretær kaller "global citizenship"? Det er et spørsmål vi må stille om vi skal lykkes i å skape en global fredskultur

 

Dette var et felles svar fra deltakerne i panelet på Min tro-konferansen torsdag 29. august 2013.

Arrangementet fant sted i moskéen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat på Grønland i Oslo. Representanter fra den katolske kirken, sikhsamfunnet, adventistsamfunnet, familieforbundet og islam deltok i panelet. 

Sang-kwon Park, tidligere leder av Pyeonghwa Motors et firma hovedsakelig eid av Enhetskirken i Sør-Korea, besøkte nylig ledende representanter for de nordkoreanske myndigheter angående gjenoppstarten av produksjonen ved Kaesong industrikompleks samt opprettelsen av en fredspark i Den demilitariserte sone (DMZ). Park rapporterte om positive signaler fra den nordkoreanske ledelsen

For fjerde gang ble FNs internasjonale familiedag markert i Oslo, med et fullt auditorium på Diakonhjemmet Høgskole. Tre panel-deltakere belyste temaet om barnas beste fra ulike perspektiv; Marete Agerbak-Jensen fra Unicef, professor Ola Didrik Saugstad fra Rikshospitalet og Øyvind Håbrekke fra Stortinget.  

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside