Religion er ment å vise en vei til Gud og fred, men i virkeligheten har vi sett mange konflikter mellom religioner...

 

Hvilken rolle spiller Gud i utviklingen av en fredelig verden? Er tro på Gud et nødvendig ”fredskonsept”? Kan vår tro på Gud gjøre drømmen om en fredelig verden til virkelighet?

DSC 0176

                                                        Forsamling, panel og munkene

Temaet ”Gud og fred” ble diskutert på møtet i Wat Thai Buddhist-tempel på Kløfta, onsdag 2. oktober. Dagen var ikke tilfeldig valgt. Den 2. oktober er Gandhi-dagen. Det at Mahatma Gandhi fant inspirasjon i åndelige prinsipper fra sin tro, i sin tjeneste for et fritt India, gjør ham til en god rollemodell for alle troende.

Møteleder, Steinar Murud, ønsket velkommen og påpekte at arbeidet for verdensfred burde være høyt prioritert hos alle troende. Det er en del av ens sosiale ansvar.

Pulendran Kanagaratnam, fra Norges Hindu Kultur Senter, sa at Gud er overalt. Vi lever alle av Guds energi og velsignelse. Han kjenner oss og er med oss. Selv om vi bruker forskjellige gudebilder i tempelet, så er Gud selv usynlig og uten form. Tempelet er en bolig for Gud og åpent for alle.
For å leve gode liv må vi tenke, snakke og handle riktig. Og alltid unngå handlinger som kan være til skade for andre.

DSC 0169 DSC 0188

                              Wat Thai tempel                                                                                                             Tempelets munker

Gee Kanoknapat Suksong, styremedlem i Wat Thai Norge, åpnet med å forklare Buddhas rolle. Buddhister respekterer Buddha, men tilber ham ikke. Buddha er et forbilde, men ikke Gud.
Buddhismen snakker lite om Gud, men den buddhistiske filosofen Buddhadasa Bhikkhu mente at det som tilsvarer gudsbegrepet i buddhismen er ”dhamma”, som betyr ”naturlov” eller ”virkelighet”. Hvis ”dhamma” er det som tilsvarer Gud, blir i så fall en slik ”gud” det høyeste, og noe som kommer til uttrykk gjennom naturlovene.

Å bygge fred forutsetter riktig moral, riktig motivasjon, riktig utdanning, riktig erfaring, riktig overbevisning, samt dialog og et åpent sinn. Det er selvsagt nødvendig å handle riktig for å bygge fred. ” Gud” er spesielt knyttet til etikk og moral.

Riktige handlinger kommer fra riktig innstilling, det begynner innenfra, fra et klart sinn. Meditasjon er en viktig metode for å skape et klart sinn, og for å skape balanse mellom sinn og kropp. Alle religioner og livssyn har et felles mål å skape fred. Bruk ressursene du har for å skape fred, sa Gee Suksong.  

DSC 0203 - Kopi DSC 0180

        Alex Boysen, Shahid Kahloon og Murud                                                                                     Kanagaratnam Pulendran

Alex Boysen fra Bahai samfunnet fokuserte på at vi er gått inn i et nytt stadium i menneskehetens utvikling. Vi står overfor nye utfordringer i denne tidsalderen og vi må bruke alle ressursene vi har for å nå målet. Fanatisme er et av de farligste hindre for fred.
Boysen viste til at religiøst sneversyn og sekteriske tankemønstre holder oss i et jerngrep. Han oppfordret til å holde fast ved det som forener, og at interreligiøs dialog er et riktig spor for å komme nærmere hverandre.
Boysen leste også utrag fra Bahá’í senterets appell til verdens religiøse ledere. http://www.bahai.no/374.0.html

Imam Shahid Kahloon fra Baitun Nasr moskéen på Furuseth, forklarte at Islam betyr både fred og underkastelse. Han nevnte at en forutsetning for fred er at mennesket underkaster seg Gud. Gud representerer universelle verdier, verdier som gjelder på alle steder til alle tider. Både fred i oss selv og i verden kan bare komme ved troen på Gud og et liv i kjærlighet til ham.

Gud er ikke bare araberenes eller muslimens Gud, men alle menneskers Gud. Det finnes intet folkeslag uten at Gud sendte en profet til dem. Men i dag mangler mange mennesker kontakt med sin Skaper, det er et problem. Uten Gud - ingen fred, konkluderte han.

Knut Holdhus, formann i Familieforbundet, sa at menneskeheten trenger et samlende punkt for å oppnå varig fred. Gud er et slikt sentrum. Vi er skapt i Guds bilde og vi må leve deretter. Vårt ansvar som mennesker er å leve slik at våre tanker, ord og handlinger er i harmoni. På det grunnlaget kan Gud være med oss og komme til syne i det vi gjør.
Selv om Gud har skapt oss, så vil han bare slippe til i den grad vi åpner for det.

Et spørsmål som ble stilt i den påfølgende kommentar-runden handlet om reinkarnasjon. Gee fra Wat Thai tempelet svarte at vi skulle fokusere på livet vi lever nå. Vi skulle streve etter å nå vårt mål her og nå. Vi kan finne fred og nå nirvana i dette livet.

DSC 0211 DSC 0214 - Kopi

                  Gee mottar "World Scriptures"                                                                   Holdhus med to av munkene

Som oppsummering avsluttet møteleder med et par sitater fra Gandhi som engang sa;

”det er ingen vei til fred. Fred er veien”. Og som utdypelse av dette sa han; ”du må være den forandringen du vil se i verden”.

Dette er ord som det er verdt å gjøre til et livsmotto enhver av oss.

Kvelden ble avsluttet med imponerende bevertning fra tempelet stab, fantastisk thai mat, omvisning i tempelet og gode samtaler mellom de 46 deltakerne på møtet.

Takk til alle munkene, nonnene, styremedlemmene og frivillige i Wat Thai tempel for forberedelsene som bidro til å lage en god ramme for arrangementet på denne Gandi-dagen.

DSC 0214 - Kopi 2

                             En del av deltakerene på Min Tro II - arrangementet

 

Report: Steinar Murud
Photo: Ole Toresen
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge