Kampen menigheteshus var sted for markering av FNs fredsdag 19. september. Årets tema - utdanning for fred.

Hvordan formidle verdier som fremmer det FNs generalsekretær kaller "global citizenship"? Det er et spørsmål vi må stille om vi skal lykkes i å skape en global fredskultur panelet                                                             kveldens panel

En av definisjonene på utdannelse sier at all erfaring som har en formativ virkning på hvordan vi tenker, føler eller handler kan betraktes som utdannelse.

Slik sett vil både oppvekstvilkår, medias påvirkning, kulturen vi lever i og skoleninstitusjonen, forme oss til de vi er. Kveldens panel med seks talere var sammensatt for å gi innsikt i hvordan formidling av holdninger som fremmer fred kan skje på alle disse ulike arenaene.

Knut Holdhus, formann i Universelt Fredsforbund (UF), ønsket velkommen ved å orientere om bakgrunnen for dagen og lese deler av Ban Ki-moons budskap for dagen:

-This year we are highlighting Education for Peace. Education is vital for fostering global citizenship and building peaceful societies.

I call on everyone – whether governments, parties to conflicts, religious institutions, community leaders, the media, academics, or civil society groups – to play their part. We must support peace education programmes, protect students and teachers from conflict, help rebuild schools destroyed by war, and ensure all girls and boys have access to a quality education that includes learning about resolving and preventing conflicts.

… let us resolve to learn together how to create a universal culture of peace.

talere

                              innledere med ulik bakgrunn kommenter temaet "utdanning for fred".

 Første taler, leder i UF, Steinar Murud, presenterte fem prinsipper for fred. Han snakket om UFs visjon - én familie under Gud og fremhevet at menneskeheten har en felles opprinnelse, må bygge på felles universelle verdier, søke felles og gjensidig fremgang og i praksis leve slik en familie skal leve.

Stein Hardeng, tidligere generalsekretær i i Kirkens familievernkontor, snakket over tittelen ”Fred på mikroplan”. Hardeng kommenterte om hvordan gode relasjoner kunne bli formidlet og lært på familienivå. Det er lett å kreve, men spørsmålet alle bør stille er; hvordan kan jeg bidra for å skape fred? Den som har fred gir fred, sa Hardeng.

Professor Rune Ottosen, ekspert på fredsjournalistkk fra Høyskolen i Oslo og Akershus, delte verdifull innsikt i hvordan media kunne bidra i fredsprosesser. Måten media rapporter om konflikter kan påvirke utfallet. Han påpekte hvordan konfliktbildet lett kan hausses opp. Og tilsvarende hvordan dekning av fredsforhandlinger og ulike fredsinitiativ ofte overses.

Hatef Mokhtar, redaktør i The Oslo Times og forfatter av boken “The Red Wrath”, var opptatt av menneskerettigheter og fred. Disse verdiene går på tvers av alle kulturer og kan bringe oss sammen.

Seniorrådgiver i Norad, Helge Brochmann, tok opp en del praktiske erfaringer omkring spørsmålet ”Kan skoler bidra i fredsprosesser?” I mange tilfeller har det skjedd, men det er ingen automatikk i dette. Skoler alene leder ikke nødvendigvis til fred. Et viktig forhold er innholdet i skolen og undervisningen. Verdier som å skape tillit, toleranse og inkludering er sentrale parametere.

Direktør ved PRIO, Kristian Berg Harpviken, innledet over temaet ”internasjonal fredsbygging”. Han spurte; kan skikkelig utdanning trygge freden? Harpviken viste til at mange kriger har blitt satt i gang av mennesker med høy utdannelse. Han konkluderte med at en grunnleggende filosofi må ligge bak skolen og undervisningen som en viktig faktor for fredsbygging.

En rekke spørsmål og mange kommentarer fulgte etter innleggene. Avsluttende bevertning og forfriskninger skapte en fin ramme for uformelle samtaler mellom deltakerne.

kampen menighetshus hatef og murud

         Tradisjonsrike Kampen menighetshus                                  Mokhtar og Murud

  

Tekst: Steinar Murud
Foto: Ole Toresen

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge