Trygge ekteskap og familier som forebyggende vern mot sosiale problemer

I kjølvannet av sommerens og høstens mange tragedier kan vi spørre om dette kun er en forbigående bølge av tragiske hendelser eller om det representerer en ny hverdag.

Uansett, mens mange har foreslått akutte tiltak, var seminarets intensjon å fokusere på mulige grunnleggende årsaker til vold og kriminalitet.

Sommerens og høstens dramatiske hendelser med terror, vold og voldtekter, reiste spørsmålet om dette kun er en forbigående bølge av tragiske hendelser, eller om det representerer en ny hverdag. Mange har foreslått akutte løsninger på situasjonen. Kveldens symposium søkte etter grunnleggende årsaker.

interessert publikum

Zia Uddin, fra Islamic Cultural Center, snakket om Familiens rolle i samfunnet. Han sammenlignet familien med en "fabrikk". Familien er en "fabrikk som produserer gode borgere". Selv om de fleste assosierer ulike ting ved familier og fabrikker, så er det en parallell. Fabrikker produserer gode produkter og familien oppdrar gode individer. For å kunne gjøre det understreket han behovet for ansvar og åndelige verdier.

Ragnhild Bjørnebekk, voldsforsker ved Politihøgskolen, snakket om årsaker til vold. Hun påpekte flere faktorer som kan trigge vold. Etter hennes vurdering og forskning finnes de fleste slike risikofaktorer på mikronivå; på familieplan. Når livet er ute av balanse her, er det en høy risiko for uønsket adferd. Det er mange fordeler med ulike programmer på dette området.

Steinar Murud, leder i Universelt Fredsforbund, snakket om Familien som en nøkkel for menneskelig lykke og utvikling. Om det er noen ting som er felles for alle mennesker så er det forholdene til foreldre, søsken eller barn. Disse universelle relasjonene utgjør en "skole i kjærlighet" som utvikler oss til modne individer og skaper et grunnlag for menneskelig lykke.

Bjørnebekk Uddin DSC 0028

Siste taler var Stortingsmann Kjell Ingolf Ropstad, fra Krf. Han kommnterte tall og statistikk som viser at personer fra fra oppløste hjem og familier har en høyere risiko for å begå kriminalitet, selvmord eller misbruke alkohol. Han snakket om hvordan mønsteret ofte repeteres; et barn fra en en oppløst familie vil ofte oppleve den samme skjebnen i sitt eget fremtidige parforhold eller familie.

32 deltakere bidro med kommentarer og relevante spørsmål. Kaffepausen med bevertning i en inspirert atmosfære, ga muligheter for sosial mingling, uformell diskusjon og mulighet til å stifte nye bekjentskaper. 

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge