topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

God bakgrunn for meditasjon

Dette 1000 år gamle buddhistiske mantraet Um Mani Padme Hum er godt å meditere til. Det finnes flere oppfatninger om betydningen. Der katolisismen snakker om syv dødssynder så mener noen at dette mantraet gir rensning av seks ”synder” eller laster. Hver stavelse er en renselse fra henholdsvis; arroganse, sjalusi, lyst, fordommer, begjær og sinne - til de respektive dyder. Mantraet virker rensende, løfter sinnet og slipper Gud inn i ens hjerte. "Salige er de rene i hjertet for de skal se Gud".
Musikken formidler ro, trygghet, vennlighet, oppriktighet og gir en god ramme for meditasjon og kontemplasjon. Jødisk museum var møtested for årets markering av World Interfaith Harmony Week, torsdag 15. februar. I en globalisert verden med sterk migrasjon, stort antall flyktninger og mange konflikter mellom kulturer, nasjoner og folkegrupper fremsto kveldens tittel «verdensfred gjennom interreligiøs harmoni – samarbeid om felles verdier» som meget relevant.

Torsdag 11. mai ble FNs internasjonale familiedag markert på VID Diakonhjemmet høyskole under temaet «Familie og samfunn – om familiens kår i 2017». Familien er en grunnenhet i samfunnet, men står overfor mange og nye utfordringer. Kveldens markering presenterte noen av mulighetene, utfordringer og mulige konsekvenser vi står overfor i møte med både teknologi og ideologi.

29. november ble det kunngjort hvem som blir tildelt neste års Sunhak fredspris. Som i 2015 kåret Sunhak-komiteen to vinnere: den italienske legen Gino Strada og den afghanske pedagogen Sakena Yacoobi. Vinnerne ble kunngjort på en konferanse i Washingtron DC av komiteens formann Il-shik Hong, tidligere rektor ved Korea University i Seoul, Sør-Korea. 

Øst og vest. Religion og politikk. Markeringen av FNs fredsdag 22. september i Wat Thai Buddhisttempel viste to til nødvendige veier til fred. Om religiøse mennesker generelt, og -ledere spesielt, kan vise åndelige verdier i praksis så kan de gi god drahjelp til å realisere FNs bærekraftsmål. 

Den interreligiøse FN-uken «World Interfaith Harmony Week» ble markert i Grønland menighetshus torsdag 4. februar.

Årets tema var «veier til forsoning». En tid med store spenninger mellom religioner og kulturer gjorde temaet spesielt aktuelt.  

Dette året feirer FN sitt 70 års jubiléum, i tillegg har nye mål for de neste femten årene blitt fastsatt, de såkalte bærekraftsmålene. Dette fortjener en markering!

I partnerskap med moskéen Central Jamaat E Ahle Sunnat på Grønland, ble dagen feiret tirsdag 27. oktober med et program med tittelen «et religiøst bidrag til FN».

Tragedien i Paris for en måned siden mobiliserte millioner av mennesker til demonstrasjoner og markeringer mot ekstremisme og terror, og for ytringsfrihet. Islamistisk ekstremisme og vårt forhold til ytringsfrihet er blitt debattert daglig i media de siste ukene.Med dette bakteppet ble markeringen «Nødvendige rettigheter for menneskelig utvikling» organisert i Oslo torsdag 5. februar.

N. Korean leader extends condolences over one year anniversary of Unification Church founder death

2013/08/20 02:35 SEOUL, Aug. 20 (Yonhap) -- North Korean leader Kim Jong-un has extended a condolence letter to mark the one year anniversary of the death of the Unification Church founder Rev. Sun Myung Moon, the North's state media said Tuesday.

According to the Korean Central News Agency (KCNA) report monitored in Seoul, Kim "sent words cherishing the memory of Moon Sun Myung."

"Kim Jong-un prayed for the repose of Moon, who worked hard for national concord, prosperity and reunification and world peace," the KCNA said in an English-dispatch, adding that the bereaved family members would carry forward the intentions of Moon.

The Rev. Moon, a self-claimed "messiah," died at the age of 92 on September 3, 2012. He was born in 1920 in what is now North Korea before moving to the South to found the Unification Church in 1954, one year after the Korean War ended.

Following Moon's death, Kim immediately sent a condolence message to Moon's family in the South over the KCNA.

Also, the North awarded Moon what it calls the National Reunification Prize in recognition of his contribution to inter-Korean reconciliation and unity.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Det er bred enighet i Norge om å gi humanitær hjelp til mennesker i nød uavhengig av politiske forhold. Man kan diskutere årsaken til nøden i Nord-Korea, men at størsteparten av befolkningen trenger hjelp er udiskutabel.

De 77 ofrene fra 22. juli døde alle i tro og tjeneste for et bedre samfunn og en bedre verden. Deres død rommer rommer enorm sorg, uerstattelige tap og en ubegripelig tragedie. Men deres drøm vil leve videre i våre sinn og hjerter. Vi vil bringe deres drøm til virkelighet.

Nordal Grieg skriver om disse "..sterke, de rene av hjertet som ville og våget mest". Han skrev i en annen tid og i en annen situasjon, men hans idé om hvordan vi bærer ofrenes visjon videre er relevant.
Han sier: "..De vil ikke sørges til døde, men leve i mot og tro. Bare i dristige hjerter strømmer de falnes blod".

Slik vi hedrer de som omkom, ville deres ønske være å løfte oss opp, i håp om at vi kan seire. Han sier det slik: "De øket det livet de gikk fra. De spøker i nye menn. På deres grav skal skrives:
De beste blir alltid igjen".

Å la ofrenes drøm leve videre i være hjerter er beste måte å hedre dem. Vi skylder dem det!

DE BESTE
(forkortet)

roser for samhold, fred og kjærlighet

Døden kan flamme som kornmo;
klarere ser vi enn før
hvert liv i dens hvite smerte:
det er de beste som dør.

De sterke, de rene av hjertet
som ville og våget mest;
rolige tok de avskjed,
en etter en gikk de vest.

De vil ikke sørges til døde,
men leve i mot og tro.
Bare i dristige hjerter
strømmer de falnes blod.

De øket det livet de gikk fra.
De spøker i nye menn.
På deres grav skal skrives:
De beste blir alltid igjen.

Nordal Grieg

Sun Myung Moon møter Kim Il Sung

From Death Camp to Palace Embrace: A Miraculous Meeting in 1991

As reported by CNN on Dec. 28, 2011, the elaborate funeral of the late Kim Jung Il in Pyongyang was closed to foreign dignitaries and to Western media. Some have wondered why the North Korean regime invited the American-born Hyung Jin Moon, head of the Unification Church International, and several members of his party to participate in the funeral rites that day. The special relationship between Rev. Sun Myung Moon, founder of the Unification Church, and the ruling family of North Korea goes back two decades to a surprise meeting between Rev. Moon and North Korean President Kim Il Sung. Rev. Moon’s motivation for visiting his homeland in 1991 can only be understood within the terms of his enduring religious vision, as explained in the following commentary by Dr. Thomas J. Ward, Dean of the International College, University of Bridgeport.

Rev. Sun Myung Moon's teachings on restoration and reconciliation attribute special meaning to the biblical reunion of Jacob and Esau after their twenty-one-year period of separation. Jacob had fled to Haran until the opportune moment to make peace with his brother. At the end of that period, they met near the site that Jacob named Penuel (meaning "face of God"). On meeting and embracing his brother Esau, Jacob told him, "For to see your face is like seeing the face of God, now that you have received me favorably" (Gen 33:10).

In November 1991, Rev. Moon returned to North Korea after an absence of some forty years. He met Kim Il Sung in the North Korean leader's residence located near Heungnam. The fertilizer factory at Heungnam had been the location of the North Korean death camp where Rev. Moon spent two years and eight months as a prisoner of conscience from early 1948 until late 1950.

Rev. Moon's and Kim Il Sung's November 1991 encounter was videotaped. Rev. Moon embraced Kim Il Sung without any hesitation. His earnest desire was to dissolve the chasm of the past and to greet President Kim as his lost elder brother. He even addressed President Kim as "Elder Brother." Like Jacob, he made peace with his brother and chose to forget the past.

Kim Il Sung felt liberated and found in Rev. Moon a long-lost brother who reminded Kim that "blood was thicker than water." The two exchanged gifts, and there was talk of investments in North Korea. However, Rev. Moon had not come to North Korea to do business but to open the door to peace at the highest level. His sincerity touched Kim Il Sung, and it touched his son Kim Jong Il who, from that time, sent a gift to Rev. Moon every year on the occasion of Rev. Moon's birthday.

Rev. Hyung Jin Moon's visit to the North at the time of the memorial services for Kim Jong Il are consistent with Rev. Moon's ongoing effort to build trust and a sense of family with the Kim family and the Democratic Peoples’ Republic of Korea (DPRK). The visit is definitely not about economic relations. It is about a man of God visiting Pyongyang in its hour of grief and extending his hand in friendship as the DPRK's leaders ponder the future. 

Nyhetsbrev

Registrer din epost adresse for å abonnere på vårt nyhtesbrev

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Koreas plass i internasjonal kulturverden
 

 

 

 

 

Ny dokumentar fra SBS (tidligere Seoul Broadcasting Stystem) om Koreas voksende rolle på det kulturelle området. Dansegruppen Little Angels, som besøkte Norge som takk for vår hjelp under Koreakrigen er også presentert. 

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 

      Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.
MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside